Przetargi

DN.21-14/2016 Tarnów dnia 12.08.2016 r.   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą 33-101 Tarnów ul. Traugutta 5A  tel. (14) 622-07-10 prowadząc postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 30 000 EURO, zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż wanny SPA.CPV . 44 411 200-6 wanny, 39 37 0000 – 6  instalacje…

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA (SIWZ) Tarnów 06.07.2016 r. DN.21-11/M/2013/II   Gmina Miasta Tarnowa – Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Traugutta 5A, 33-101 Tarnów tel. /0-14/ 6220710, faks /0-14/ 6220813   prowadząc postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 30 000 EURO, zaprasza do składania ofert na „Opracowanie projektów  modernizacji budynków i budowli stadionu sportowego…

Gmina Miasta Tarnowa -Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do składania ofert na roboty budowlane „Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, opomiarowaniem przyłącza wody z wymianą sieci wodociągowej na pływalni letniej TOSiR Al. Tarnowskich 1” DN.21-2 /2016 Tarnów dnia  24.06.2016 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   Gmina Miasta Tarnowa -Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji 33-101 Tarnów…

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA (SIWZ)   Tarnów 01.06.2016 r. DN.21-11/M/2013   Gmina Miasta Tarnowa – Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Traugutta 5A, 33-101 Tarnów tel. /0-14/ 6220710, faks /0-14/ 6220813 prowadząc postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 30 000 EURO, zaprasza do składania ofert na „Opracowanie projektów  modernizacji budynków i budowli stadionu sportowego…

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony