logo BIP
Celem działalności TOSiR jest zaspokajania potrzeb mieszkańców Tarnowa w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji. Do zakresu działania TOSiR należy w szczególności:
  • eksploatacja, utrzymanie i udostępnianie terenów i obiektów sportowo – rekreacyjnych stanowiących mienie komunalne Gminy Miasta Tarnowa,
  • tworzenie miejskiej bazy sportowej oraz pełnienie funkcji inwestora przy realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie obiektów sportowych i rekreacyjnych,
  • upowszechnianie kultury fizycznej,
  • organizowanie zajęć sportowych, rekreacyjnych, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych oraz różnych usług w zakresie sportu i rekreacji,
  • udostępnianie miejskiej bazy sportowej dla potrzeb sportu, wychowania fizycznego, współzawodnictwa sportowego, rekreacji i rehabilitacji ruchowej,
  • tworzenie osobom niepełnosprawnym warunków do rehabilitacji ruchowej, rekreacji oraz uprawiania sportu,
  • wykonywanie innych zadań o charakterze użyteczności publicznej w zakresie sportu, rekreacji i wypoczynku.
Skip to content