logo BIP

Kategoria: Aktualności

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszych ofert

                      TARNOWSKI                                                                                                                                                                                                     Tarnów dn. 25.11.2022r.

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI                                                                                                                                                                                     DN.271-10/2022

       33-101 Tarnów,  ul. Traugutta 5A

      tel. 14-622-07-10  REGON: 122449079

 

 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszych ofert

 

Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. – dalej ustawa Pzp) Zamawiający – Gmina Miasta Tarnowa – Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na realizację zadania pn.Zakup wraz z dostawą płynnego podchlorynu sodu przeznaczonego do uzdatniania wody na Pływalniach TOSiR w Tarnowie w roku 2023”:

 

  1. Wybrano ofertę nr 3 złożoną przez EBAN Sp. z o.o., Staszica 31 D, 43-170 Łaziska Górne

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki opisane w SWZ, a oferta jest najkorzystniejsza, gdyż przedstawia najniższą cenę, w rozumieniu przepisów art. 239 ust. 2 ustawy Pzp.

 

Informacje o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną poszczególnym ofertom:

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa zł brutto /

1 kg podchlorynu

1

BASSAU Rawza Spółka Komandytowa,
46-060 Prószków, ul. Daszyńskiego 15,

3,19

2

Chemi Kam Sp. z o.o., ul. Barlickiego 26,

42-506 Będzin,

3,13

3

EBAN Sp. z o.o., Staszica 31 D,

43-170 Łaziska Górne

3,02

 

  1. Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.

 

Dyrektor Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Arkadiusz Marszałek

 

Otrzymują:

  • Wykonawcy, którzy złożyli oferty,
  • Strona internetowa prowadzonego postępowania,
  • A/a 

Do pobrania :  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content