Pływalnia letnia Góra św. Marcina

DSC07839

NIECZYNNY  

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, iż od dnia 28.07.2020 r. na:

Pływalni Letniej al. Tarnowskich 1 zostają zniesione ograniczenia co do liczby osób przebywających na obiekcie 

W dalszym ciągu na obiektach sportowych TOSiR należy zachowywać bezpieczną odległość 1,5 metra oraz w budynkach do czasu rozpoczęcia zajęć należy zakrywać usta i nos.

 

 

Procedura oraz wytyczne funkcjonowania Pływalni Letniej – Tarnowskich 1, 33-100 Tarnów

 

Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie obiektu:

 1. Maksymalna liczba osób przebywających na obiekcie Pływalnia Letnia to 1200 osób – ograniczenie wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 2. Zabrania się korzystania z obiektu osobom z objawami jakiejkolwiek infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych,
 3. Wyznaczone zostają 2 metrowe odległości przed punktem kasowym oraz przebieralnią jako strefy oczekiwania,
 4. Obsługa mająca kontakt bezpośredni z klientem została wyposażona w maseczki i rękawiczki,
 5. Zamontowano i oznakowano podajniki ze środkiem dezynfekcyjnym,
 6. Wywieszono instrukcję: prawidłowej dezynfekcji rąk, prawidłowego zakładania i ściągania rękawiczek oraz maseczek,
 7. Zakrywanie ust i nosa należy odnosić do aktualnych przepisów dotyczących stosowania osłony ust i nosa w trakcie przemieszczania się po terenie otwartym, nie zaleca się zasłaniania nosa i ust podczas kąpieli,
 8. Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa ( z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania,
 9. Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycie rąk woda z mydłem oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku,
 10. Wprowadzono regularną dezynfekcje stałych elementów infrastruktury oraz powierzchni wspólnych takich jak klamki, drzwi, uchwyty, ławki, kurki baterii, poręcze, schody, powierzchnie sanitarne i wokół basenów obywać się będzie codziennie przed otwarciem obiektu oraz w ciągu dnia,
 11. Należy zachować dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie,
 12. Należy unikać zatłoczonych miejsc na terenie obiektu,
 13. Ze względów bezpieczeństwa szatnie zostają wyłączone z użytkowania,
 14. Ze względów bezpieczeństwa TOSiR odstępuje od wypożyczania leżaków,
 15. Została ograniczona ilość przebieralni i natrysków w celu możliwości zachowania dystansu społecznego,
 16. Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego (koce, leżaki, maty, ręczniki itp.),
 17. Nakazuje się aby stanowisko pracy ratowników było czyste i higieniczne. Po każdorazowej interwencji sprzęt należy poddać dezynfekcji,
 18. Należy zachować czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji o ile to możliwe.

Zapewniono zminimalizowaną obsadę kadrową z uwzględnieniem maksymalnego rozproszenia w celu ograniczenia kontaktów pomiędzy pracownikami obiektu.

 

Ocena roczna-Pływalnia Letnia

Ocena roczna- Pływalnia Letnia al. Tarnowskich 1

Basen letni znajdujący się u podnóża góry św. Marcina w Tarnowie już od wielu lat stanowi dużą atrakcję wypoczynkową. Na terenie ośrodka znajdują się:

 • niecka rekreacyjna o wymiarach 25m x 25m i głębokości od 0,80m do 1,20m
 • niecka pływacka o wymiarach 25m x50 m i głębokości od 1,20m do 1,80m
 • dwa brodziki dla małych dzieci
 • zjeżdżalnia wodna o długości 45 metrów
 • boisko do siatkówki

Zapraszamy w sezonie letnim od godziny 10:00 do 19:00. 

 

zobacz regulaminzobacz cennik

Galeria obiektu:

Categories:

Adres:

al. Tarnowskich 1

Adres e-mail:

tosir@tosir.com.pl

Telefon:

+ 48 14 621-03-91

Godziny otwarcia:

sezon letni 10:00 - 19:00

Terminal płatniczy::

tak

Dodatkowe informacje:

Komunikat o stanie jakości wody : BADANIA JAKOŚCI WODY W NIECKACH BASENOWYCH ORAZ Z SYSTEMU CYRKULACJI SPEŁNIAJĄ NORMY OKREŚLONE W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 9.11.2015 W SPRAWIE WYMAGAŃ, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA PŁYWALNIACH W ZAKRESIE PARAMETRÓW MIKROBIOLOGICZNYCH I FIZYKOCHEMICZNYCH.
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony