Cennik – Pływalnia letnia TOSiR

WYSOKOŚĆ OPŁAT OBOWIĄZUJĄCYCH W PŁYWALNI LETNIEj – ul. al. Tarnowskich 1

Opłata za korzystanie z obiektu dla osób posiadających Tarnowską Kartę Miejską „Premium”:

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat (w tym VAT 8%) na cele sportowo-rekreacyjneWysokość opłat(w tym VAT 23%)Wysokość opłat zwolnionych z VAT§ 13 ust.1 pkt 13 rozporządzenia MF

1.

Opłata ulgowa4,50zł4,50zł

2.

Opłata zwykła8,50zł8,50zł

3.

Opłata ulgowa po godzinie 16:002,50zł2,50zł

4.

Opłata zwykła po godzinie 16:004,00zł4,00zł

Opłata za korzystanie z obiektu dla osób posiadających Kartę Tarnowskiej Rodziny:

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat (w tym VAT 8%) na cele sportowo-rekreacyjneWysokość opłat(w tym VAT 23%)Wysokość opłat zwolnionych z VAT§ 13 ust.1 pkt 13 rozporządzenia MF

1.

Opłata za wstęp (obowiązuje od 1 sierpnia 2012)3,50zł

Opłata za korzystanie z obiektu dla pozostałych osób:

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat (w tym VAT 8%) na cele sportowo-rekreacyjneWysokość opłat(w tym VAT 23%)Wysokość opłat zwolnionych z VAT§ 13 ust.1 pkt 13 rozporządzenia MF

1.

Opłata ulgowa6,00zł6,00zł

2.

Opłata zwykła10,00zł10,00zł

3.

Opłata ulgowa po godzinie 16:003,50zł3,50zł

4.

Opłata zwykła po godzinie 16:005,00zł5,00zł

5.

Opłata dla uczestników akcji letniej1,00zł1,00zł

Opłaty za usługi świadczone na obiekcie:

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat (w tym VAT 8%) na cele sportowo-rekreacyjneWysokość opłat(w tym VAT 23%)Wysokość opłat zwolnionych z VAT§ 13 ust.1 pkt 13 rozporządzenia MF

6.

Opłata za przechowanie garderoby2,00zł2,00zł

7.

Opłata za wypożyczenie leżaka4,00zł4,00zł

Pozostałe informacje:

Wysokość opłat oraz zasady ich stosowania reguluje Zarządzenie Nr 200/2013 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 27 maja 2013 r.

1. Opłaty ulgowe stosuje się dla:
a) dzieci oraz młodzieży i studentów do 26 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej,
b) emerytów i rencistów po okazaniu aktualnego zaświadczenia lub odcinka renty czy emerytury za ostatni miesiąc wraz z dowodem osobistym albo ważnej legitymacji emeryta-rencisty,karty seniora 
2. Opłatę dla posiadaczy Tarnowskiej Karty Miejskiej „Premium” stosuje się po okazaniu ważnej Tarnowskiej Karty Miejskiej „Premium”.
3. Opłatę dla posiadaczy Karty Tarnowskiej Rodziny stosuje się po okazaniu ważnej Karty Tarnowskiej Rodziny”.
4. Opłatę dla uczestników akcji letnich stosuje się dla dzieci oraz młodzieży po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej.
5. Dzieci do lat 6 korzystają z pływalni letniej bezpłatnie.

zobacz opis obiektuzobacz regulaminzobacz inne obiekty
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony