Cennik – Stadion sportowy

WYSOKOŚĆ OPŁAT OBOWIĄZUJĄCYCH NA STADIONIE SPORTOWYM imienia  Trenera Emila Wzorka           przy ul. Piłsudskiego 32

Udostępnienie boiska piłkarskiego na 1 godzinę:

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjneWysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne

1.

dla stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w przypadku zorganizowanych grup w kategorii wiekowej „seniorzy”40,00 zł

2.

dla stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w przypadku zorganizowanych grup w kategorii wiekowej innej niż „seniorzy”20,00 zł

3.

dla osób i podmiotów nie wymienionych w pkt. 1) i 2)80,00 zł

Udostępnienie boiska piłkarskiego na 1/2 godziny:

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjneWysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne

1.

dla stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w przypadku zorganizowanych grup w kategorii wiekowej „seniorzy”20,00 zł

2.

dla stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w przypadku zorganizowanych grup w kategorii wiekowej innej niż „seniorzy”10,00 zł

3.

dla osób i podmiotów nie wymienionych w pkt. 1) i 2)40,00 zł

Udostępnienie Sali sportowej na 1 godzinę:

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjneWysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne

1.

dla stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w przypadku zorganizowanych grup w kategorii wiekowej „seniorzy”30,00 zł

2.

dla stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w przypadku zorganizowanych grup w kategorii wiekowej innej niż „seniorzy”20,00 zł

3.

dla osób i podmiotów nie wymienionych w pkt. 1) i 2)40,00 zł40,00 zł

Udostępnienie Sali sportowej na 1/2 godziny:

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjneWysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne

1.

dla stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w przypadku zorganizowanych grup w kategorii wiekowej „seniorzy”15,00 zł

2.

dla stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w przypadku zorganizowanych grup w kategorii wiekowej innej niż „seniorzy”10,00 zł

3.

dla osób i podmiotów nie wymienionych w pkt. 1) i 2)20,00 zł20,00 zł

Za korzystanie z 1 godziny części lekkoatletycznej stadionu:

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjneWysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne

1.

dla stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w przypadku zorganizowanych grup w kategorii wiekowej „seniorzy”40,00 zł

2.

dla stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w przypadku zorganizowanych grup w kategorii wiekowej innej niż „seniorzy”20,00 zł

3.

za zajęcia sportowe dla zorganizowanych grup ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych spoza terenu Gminy Miasta Tarnowa30,00 zł

4.

dlastowarzyszeń sportowych mających siedzibę poza terenem Gminy Miasta Tarnowa oraz szkól wyższych i policealnych50,00 zł

5.

dla osób i podmiotów nie wymienionych w pkt. 1) i 4)100,00 zł

Pozostałe elementy stadionu sportowego:

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjneWysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne

1.

opłata za 1 godzinę korzystania ze stołu do tenisa10,00 zł

2.

opłata za 1/2 godziny korzystania ze stołu do tenisa5,00 zł

3.

Sala do ćwiczeń-sala taneczna 1 godzina do celów sportowo-rekreacyjnych16,00 zł

4.

Sala do ćwiczeń-sala taneczna 1/2 godziny do celów sportowo-rekreacyjnych8,00 zł

5.

Sala do ćwiczeń-sala taneczna 1 godzina do celów inne niż sportowo-rekreacyjne16,00 zł

6.

Sala do ćwiczeń-sala taneczna 1/2 godziny do celów inne niż sportowo-rekreacyjne8,00 zł

Pozostałe informacje:

 1. Wysokość opłat oraz zasady stosowania reguluje zarządzenie Nr 394/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze stadionu sportowego przy ul. Piłsudskiego 32 w Tarnowie.
 2. Nie stosuje się opłat za:

  korzystanie z bieżni stadionu przez osoby indywidualne,

  zajęcia sportowe dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Miasta Tarnowa,

  zawody organizowane przez Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,

  zawody organizowane przez Polski Związek Lekkiej Atletyki.

 3. Osoby indywidualne mogą korzystać z bieżni stadionu tylko w godzinach nie kolidujących z zawodami i zajęciami sportowymi.

 4. Zobowiązuję kierującego obiektem do prowadzenia rejestru osób korzystających z usług i rejestru rezerwacji.

 5. Zasady korzystania z obiektu oraz urządzeń zawarte są w Regulaminie Stadionu.

zobacz opis obiektuzobacz regulaminzobacz inne obiekty
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony