Cennik – Stadion sportowy

WYSOKOŚĆ OPŁAT OBOWIĄZUJĄCYCH NA STADIONIE SPORTOWYM imienia  Trenera Emila Wzorka           przy ul. Piłsudskiego 32

Cennik BOISKA PIŁKARSKIEGO

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat w tym VAT 8%

Za 1 godzinę zegarową

a.

dla zorganizowanych grup i podmiotów nie wymienionych w pkt b i c220,00 zł

b.

dla stowarzyszeń i fundacji sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w przypadku zorganizowanych grup w kategorii wiekowej „seniorzy” 120,00 zł

c.

dla stowarzyszeń i fundacji sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w przypadku zorganizowanych grup w kategorii wiekowej innej niż „seniorzy” 50,00 zł

d.

Dopłata za korzystanie z boiska z pełnym sztucznym oświetleniem za 1 godzinę zegarową300,00 zł

e.

Dopłata za korzystanie z boiska z pełnym sztucznym oświetleniem za 1 godzinę zegarową200,00 zł

f.

Dopłata za korzystanie z boiska z częściowym sztucznym oświetleniem za 1 godzinę zegarową150,00 zł

g.

Dopłata za korzystanie z boiska z częściowym sztucznym oświetleniem za 1/2 godziny zegarowej100,00 zł

 • Za korzystanie z połowy głównego boiska piłkarskiego oraz za pół godziny zegarowej korzystania stosowana będzie opłata w wysokości 50% opłat ustalonych w pkt a do c.

Cennik BOISKA TRENINGOWEGO

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat w tym VAT 8%

Za 1 godzinę zegarową

1.

dla stowarzyszeń i fundacji sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w przypadku zorganizowanych grup w kategorii wiekowej „seniorzy” 40,00 zł

2.

dla stowarzyszeń i fundacji sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w przypadku zorganizowanych grup w kategorii wiekowej innej niż „seniorzy” 20,00 zł

3.

dla zorganizowanych grup i podmiotów nie wymienionych w pkt 1 i 280,00 zł

 • Za korzystanie z połowy głównego boiska piłkarskiego oraz za pół godziny zegarowej korzystania stosowana będzie opłata w wysokości 50% opłat ustalonych w pkt 1 do 3.

Cennik SALI SPORTOWEJ

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat w tym VAT 8%

Za 1 godzinę zegarową

1.

dla stowarzyszeń i fundacji sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w przypadku zorganizowanych grup w kategorii wiekowej „seniorzy” 60,00 zł

2.

dla stowarzyszeń i fundacji sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w przypadku zorganizowanych grup w kategorii wiekowej innej niż „seniorzy” 50,00 zł

3.

dla zorganizowanych grup i podmiotów nie wymienionych w pkt 1 i 280,00 zł

Cennik STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat w tym VAT 8%

Za 1 godzinę zegarową

a.

dla zorganizowanych grup i podmiotów nie wymienionych w pkt 1 i 2200,00 zł

b.

dla stowarzyszeń i fundacji sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w przypadku zorganizowanych grup w kategorii wiekowej „seniorzy”70,00 zł

c.

dla stowarzyszeń i fundacji sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w przypadku zorganizowanych grup w kategorii wiekowej innej niż „seniorzy” oraz stowarzyszeń i fundacji sportowych sportowców niepełnosprawnych50,00 zł

d.

Dopłata za korzystanie z części lekkoatletycznej z pełnym sztucznym oświetleniem za 1 godzinę zegarową300,00 zł

e.

Dopłata za korzystanie z części lekkoatletycznej z pełnym sztucznym oświetleniem za 1/2 godziny zegarowej200,00 zł

f.

Dopłata za korzystanie z części lekkoatletycznej z częściowym sztucznym oświetleniem za 1 godzinę zegarową150,00 zł

g.

Dopłata za korzystanie z części lekkoatletycznej z częściowym sztucznym oświetleniem za 1/2 godziny zegarowej100,00 zł

Cennik SAL do ĆWICZEŃ (Tanecznych)

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjneWysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne

1.

Za 1 godzinę na cele sportowo-rekreacyjne”34,00 zł

2.

Za 1 godzinę na inne cele niż sportowo-rekreacyjne40,00 zł

Cennik tenisa stołowego

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat w tym VAT 8%

a.

Za 1 godzinę zegarową:12,00 zł

b.

Za 1/2 godziny zegarowej:6,00 zł

Pozostałe opłaty

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat w tym VAT 8%

a.

Opłata za korzystanie z szafki ubraniowej do 2 godzin zegarowych1,00 zł

b.

Za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie kluczyka do szafki ubraniowej skutkujące wymianą zamka20,00 zł

c.

Za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie numerowanego breloka kluczyka10,00 zł

Pozostałe informacje:

 1. Wysokość opłat oraz zasady stosowania reguluje zarządzenie Nr 17/2020 Dyrektora TOSiR z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze stadionu sportowego przy ul. Piłsudskiego 32 w Tarnowie.
 2. Nie stosuje się opłat za:

  1. korzystanie z bieżni stadionu lekkoatletycznego oraz treningowego boiska piłkarskiego przez osoby indywidualne,

  2. korzystanie przez placówki oświatowe, będące jednostkami budżetowymi Gminy Miasta Tarnowa, tylko w przypadku prowadzenia zajęć z Wychowania fizycznego ujętych w planach lekcji tych placówek,
  3. zawody organizowane przez Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
  4. zawody organizowane przez Polski Związek Lekkiej Atletyki.
 3. Osoby indywidualne mogą korzystać z bieżni stadionu lekkoatletycznego oraz treningowego boiska piłkarskiego tylko w godzinach nie kolidujących z zawodami i zajęciami sportowymi.

 4. Zasady korzystania z obiektu oraz urządzeń zawarte są w Regulaminie Stadionu.

zobacz opis obiektuzobacz regulaminzobacz inne obiekty
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony