logo BIP

Wysokość opłat obowiązujących na Stadionie Sportowym imienia Trenera Emila Wzorka przy ul. Piłsudskiego 32

Opłata za wynajęcie całego obiektu za 1 godzinę

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
Wysokość opłat (w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne)
950
00
za 1 godzinę zegarową
 •  

Opłata za wynajem stadionu lekkoatletyczno - piłkarskiego z trybuną za 1 godzinę

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
Wysokość opłat (w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne)
630
00
za 1 godzinę zegarową
 •  

Opłata za wynajem boiska piłkarskiego dla stowarzyszeń i fundacji sportowych w kategorii wiekowej "seniorzy"

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
210
00
za 1 godzinę zegarową
 • Opłata za wynajem boiska piłkarskiego dla stowarzyszeń i fundacji sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w przypadku zorganizowanych grup w kategorii wiekowej „seniorzy” za 1 godzinę zegarową.
 • Za korzystanie z połowy głównego boiska piłkarskiego oraz za pół godziny zegarowej korzystania stosowana będzie opłata w wysokości 50% opłat

Opłata za wynajem boiska piłkarskiego dla stowarzyszeń i fundacji sportowych w kategorii wiekowej innej niż "seniorzy"

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
85
00
za 1 godzinę zegarową
 • Opłata za wynajem boiska piłkarskiego dla stowarzyszeń i fundacji sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w przypadku zorganizowanych grup w kategorii wiekowej innej niż „seniorzy” za 1 godzinę zegarową
 • Za korzystanie z połowy głównego boiska piłkarskiego oraz za pół godziny zegarowej korzystania stosowana będzie opłata w wysokości 50% opłat

Opłata za wynajem boiska piłkarskiego dla grup nie wymienionych powyżej

Wysokość opłat w tym VAT 8%
370
00
za 1 godzinę zegarową
 • Opłata za wynajem boiska piłkarskiego dla grup nie wymienionych powyżej​ za 1 godzinę zegarową
 • Za korzystanie z połowy głównego boiska piłkarskiego oraz za pół godziny zegarowej korzystania stosowana będzie opłata w wysokości 50% opłat

Dopłata za wynajem boiska z pełnym sztucznym oświetleniem

Wysokość opłat w tym VAT 8%
420
00
za 1 godzinę zegarową
 • Dopłata za korzystanie z boiska z pełnym sztucznym oświetleniem za 1 godzinę zegarową

Dopłata za wynajem boiska z częściowym sztucznym oświetleniem

Wysokość opłat w tym VAT 8%
220
00
za 1 godzinę zegarową
 • Dopłata za korzystanie z boiska z pełnym sztucznym oświetleniem za 1 godzinę zegarową

Dopłata za wynajem boiska z pełnym sztucznym oświetleniem

Wysokość opłat w tym VAT 8%
280
00
za 30 minut
 • Dopłata za korzystanie z boiska z pełnym sztucznym oświetleniem za 1 godzinę zegarową

Dopłata za wynajem boiska z częściowym sztucznym oświetleniem

Wysokość opłat w tym VAT 8%
160
00
za 30 minut
 • Dopłata za korzystanie z boiska z pełnym sztucznym oświetleniem za 1 godzinę zegarową

Opłata za wynajem boiska treningowego dla stowarzyszeń i fundacji sportowych w kategorii wiekowej "seniorzy"

Wysokość opłat w tym VAT 8%
63
00
za 1 godzinę zegarową
 • Opłata za wynajem boiska piłkarskiego dla stowarzyszeń i fundacji sportowych w kategorii wiekowej "seniorzy"​
 • Za korzystanie z połowy głównego boiska piłkarskiego oraz za pół godziny zegarowej korzystania stosowana będzie opłata w wysokości 50% opłat

Opłata za wynajem boiska treningowego dla stowarzyszeń i fundacji sportowych w kategorii wiekowej innej niż "seniorzy"

Wysokość opłat w tym VAT 8%
42
00
za 1 godzinę zegarową
 • Opłata za wynajem boiska piłkarskiego dla stowarzyszeń i fundacji sportowych w kategorii wiekowej innej niż "seniorzy"​
 • Za korzystanie z połowy głównego boiska piłkarskiego oraz za pół godziny zegarowej korzystania stosowana będzie opłata w wysokości 50% opłat

Opłata za wynajem boiska treningowego dla grup nie wymienionych powyżej

Wysokość opłat w tym VAT 8%
115
00
za 1 godzinę zegarową
 • Opłata za wynajem boiska piłkarskiego dla grup nie wymienionych po lewej
 • Za korzystanie z połowy głównego boiska piłkarskiego oraz za pół godziny zegarowej korzystania stosowana będzie opłata w wysokości 50% opłat

Opłata za wynajem sali sportowej dla stowarzyszeń i fundacji sportowych w kategorii wiekowej "seniorzy"

Wysokość opłat w tym VAT 8%
85
00
za 1 godzinę zegarową
 • Opłata za wynajem sali sportowej dla stowarzyszeń i fundacji sportowych w kategorii wiekowej "seniorzy"

Opłata za wynajem boiska treningowego dla stowarzyszeń i fundacji sportowych w kategorii wiekowej innej niż "seniorzy"

Wysokość opłat w tym VAT 8%
75
00
za 1 godzinę zegarową
 • Opłata za wynajem sali sportowej dla stowarzyszeń i fundacji sportowych w kategorii wiekowej innej niż "seniorzy"

Opłata za wynajem sali sportowej dla grup nie wymienionych powyżej

Wysokość opłat w tym VAT 8%
105
00
za 1 godzinę zegarową
 • Opłata za wynajem sali sportowej dla grup nie wymienionych po lewej

Opłata za wynajem stadionu lekkoatletycznego

Wysokość opłat w tym VAT 8%
260
00
za 1 godzinę zegarową
 • Opłata za wynajem stadionu lekkoatletycznego

Opłata za wynajem stadionu lekkoatletycznego dla stowarzyszeń i fundacji sportowych

Wysokość opłat w tym VAT 8%
105
00
za 1 godzinę zegarową
 • Dla stowarzyszeń i fundacji sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w przypadku zorganizowanych grup w kategorii wiekowej „seniorzy"

Opłata za wynajem stadionu lekkoatletycznego

Wysokość opłat w tym VAT 8%
75
00
za 1 godzinę zegarową
 • Dla stowarzyszeń i fundacji sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w przypadku zorganizowanych grup w kategorii wiekowej innej niż „seniorzy” oraz stowarzyszeń i fundacji sportowych sportowców niepełnosprawnych

Dopłata za wynajem stadionu lekkoatletycznego z pełnym sztucznym oświetleniem

Wysokość opłat w tym VAT 8%
410
00
za 1 godzinę zegarową
 • Dopłata za wynajem stadionu lekkoatletycznego z pełnym sztucznym oświetleniem​

Dopłata za wynajem stadionu lekkoatletycznego z częściowym sztucznym oświetleniem

Wysokość opłat w tym VAT 8%
220
00
za 1 godzinę zegarową
 • Dopłata za wynajem stadionu lekkoatletycznego z częściowym sztucznym oświetleniem​

Dopłata za wynajem stadionu lekkoatletycznego z pełnym sztucznym oświetleniem

Wysokość opłat w tym VAT 8%
280
00
za 1/2 godziny zegarowej
 • Dopłata za wynajem stadionu lekkoatletycznego z pełnym sztucznym oświetleniem​

Dopłata za wynajem stadionu lekkoatletycznego z częściowym sztucznym oświetleniem

Wysokość opłat w tym VAT 8%
160
00
za 1/2 godziny zegarowej
 • Dopłata za wynajem stadionu lekkoatletycznego z częściowym sztucznym oświetleniem​

Opłata za wynajem sali do ćwiczeń (tanecznej)

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
42
00
za 1 godzinę zegarową
 • Dopłata za wynajem sali do ćwiczeń (tanecznej)

Opłata za wynajem sali do ćwiczeń (taneczne)

Wysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne
52
00
za 1 godzinę zegarową
 • Dopłata za wynajem sali do ćwiczeń (tanecznej)

Opłata za tenisa stołowego

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
16
00
za 1 godzinę zegarową
 • Opłata za wynajem sali do ćwiczeń (tanecznej)

Opłata za tenisa stołowego

Wysokość opłat w tym VAT 8 % na cele sportowo-rekreacyjne
11
00
za 1/2 godziny zegarowej
 • Opłata za wynajem sali do ćwiczeń (tanecznej)

Opłata za korzystanie z szafki ubraniowej

Wysokość opłat w tym VAT 23%
1
00
do 2 godzin zegarowych
 • Dopłata za wynajem sali do ćwiczeń (tanecznej)

Opłata za zniszczenie, uszkodzenie lub zgubienie kluczyka do szafki

Wysokość opłat w tym VAT 23%
26
00
 • Opłata za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie kluczyka do szafki ubraniowej skutkujące wymianą zamka

Opłata za zniszczenie, uszkodzenie lub zgubienie breloka kluczyka

Wysokość opłat w tym VAT 23%
13
00
 • Opłata za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie numerowanego breloka kluczyka

Opłata za wynajęcie pomieszczenia spikera

Wysokość opłat w tym VAT 23%
53
00
1 godzina zegarowa
 •  

Opłata za wynajęcie szatni

Wysokość opłat w tym VAT 23%
16
00
 •  

Pozostałe informacje:

 1. Nie pobiera się opłat za:
  1. korzystanie z bieżni stadionu lekkoatletycznego oraz treningowego boiska piłkarskiego przez osoby indywidualne,
  2. zawody organizowane przez Polski Związek Lekkiej Atletyki.
 2. Zwalnia się z opłat placówki oświatowe, będące jednostkami budżetowymi Gminy Miasta Tarnowa, tylko w przypadku prowadzenia zajęć z Wychowania Fizycznego ujętych w planach lekcji tych placówek.
 3. Osoby indywidualne mogą korzystać z bieżni stadionu lekkoatletycznego oraz treningowego boiska piłkarskiego tylko w godzinach nie kolidujących z zawodami i zajęciami sportowymi.
Skip to content