Wysokość opłat obowiązujących na Stadionie Sportowym imienia Trenera Emila Wzorka przy ul. Piłsudskiego 32

Opłata za wynajem boiska piłkarskiego dla stowarzyszeń i fundacji sportowych w kategorii wiekowej "seniorzy"

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
150
00
za 1 godzinę zegarową
 • Opłata za wynajem boiska piłkarskiego dla stowarzyszeń i fundacji sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w przypadku zorganizowanych grup w kategorii wiekowej „seniorzy” za 1 godzinę zegarową.
 • Za korzystanie z połowy głównego boiska piłkarskiego oraz za pół godziny zegarowej korzystania stosowana będzie opłata w wysokości 50% opłat

Opłata za wynajem boiska piłkarskiego dla stowarzyszeń i fundacji sportowych w kategorii wiekowej innej niż "seniorzy"

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
70
00
za 1 godzinę zegarową
 • Opłata za wynajem boiska piłkarskiego dla stowarzyszeń i fundacji sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w przypadku zorganizowanych grup w kategorii wiekowej innej niż „seniorzy” za 1 godzinę zegarową
 • Za korzystanie z połowy głównego boiska piłkarskiego oraz za pół godziny zegarowej korzystania stosowana będzie opłata w wysokości 50% opłat

Opłata za wynajem boiska piłkarskiego dla grup nie wymienionych powyżej

Wysokość opłat w tym VAT 8%
260
00
za 1 godzinę zegarową
 • Opłata za wynajem boiska piłkarskiego dla grup nie wymienionych powyżej​ za 1 godzinę zegarową
 • Za korzystanie z połowy głównego boiska piłkarskiego oraz za pół godziny zegarowej korzystania stosowana będzie opłata w wysokości 50% opłat

Dopłata za wynajem boiska z pełnym sztucznym oświetleniem

Wysokość opłat w tym VAT 8%
330
00
za 1 godzinę zegarową
 • Dopłata za korzystanie z boiska z pełnym sztucznym oświetleniem za 1 godzinę zegarową

Dopłata za wynajem boiska z częściowym sztucznym oświetleniem

Wysokość opłat w tym VAT 8%
170
00
za 1 godzinę zegarową
 • Dopłata za korzystanie z boiska z pełnym sztucznym oświetleniem za 1 godzinę zegarową

Dopłata za wynajem boiska z pełnym sztucznym oświetleniem

Wysokość opłat w tym VAT 8%
220
00
za 30 minut
 • Dopłata za korzystanie z boiska z pełnym sztucznym oświetleniem za 1 godzinę zegarową

Dopłata za wynajem boiska z częściowym sztucznym oświetleniem

Wysokość opłat w tym VAT 8%
120
00
za 30 minut
 • Dopłata za korzystanie z boiska z pełnym sztucznym oświetleniem za 1 godzinę zegarową

Opłata za wynajem boiska treningowego dla stowarzyszeń i fundacji sportowych w kategorii wiekowej "seniorzy"

Wysokość opłat w tym VAT 8%
50
00
za 1 godzinę zegarową
 • Opłata za wynajem boiska piłkarskiego dla stowarzyszeń i fundacji sportowych w kategorii wiekowej "seniorzy"​
 • Za korzystanie z połowy głównego boiska piłkarskiego oraz za pół godziny zegarowej korzystania stosowana będzie opłata w wysokości 50% opłat

Opłata za wynajem boiska treningowego dla stowarzyszeń i fundacji sportowych w kategorii wiekowej innej niż "seniorzy"

Wysokość opłat w tym VAT 8%
30
00
za 1 godzinę zegarową
 • Opłata za wynajem boiska piłkarskiego dla stowarzyszeń i fundacji sportowych w kategorii wiekowej innej niż "seniorzy"​
 • Za korzystanie z połowy głównego boiska piłkarskiego oraz za pół godziny zegarowej korzystania stosowana będzie opłata w wysokości 50% opłat

Opłata za wynajem boiska treningowego dla grup nie wymienionych powyżej

Wysokość opłat w tym VAT 8%
90
00
za 1 godzinę zegarową
 • Opłata za wynajem boiska piłkarskiego dla grup nie wymienionych po lewej
 • Za korzystanie z połowy głównego boiska piłkarskiego oraz za pół godziny zegarowej korzystania stosowana będzie opłata w wysokości 50% opłat

Opłata za wynajem sali sportowej dla stowarzyszeń i fundacji sportowych w kategorii wiekowej "seniorzy"

Wysokość opłat w tym VAT 8%
70
00
za 1 godzinę zegarową
 • Opłata za wynajem sali sportowej dla stowarzyszeń i fundacji sportowych w kategorii wiekowej "seniorzy"

Opłata za wynajem boiska treningowego dla stowarzyszeń i fundacji sportowych w kategorii wiekowej innej niż "seniorzy"

Wysokość opłat w tym VAT 8%
60
00
za 1 godzinę zegarową
 • Opłata za wynajem sali sportowej dla stowarzyszeń i fundacji sportowych w kategorii wiekowej innej niż "seniorzy"

Opłata za wynajem sali sportowej dla grup nie wymienionych powyżej

Wysokość opłat w tym VAT 8%
90
00
za 1 godzinę zegarową
 • Opłata za wynajem sali sportowej dla grup nie wymienionych po lewej

Opłata za wynajem stadionu lekkoatletycznego

Wysokość opłat w tym VAT 8%
210
00
za 1 godzinę zegarową
 • Opłata za wynajem stadionu lekkoatletycznego

Opłata za wynajem stadionu lekkoatletycznego dla stowarzyszeń i fundacji sportowych

Wysokość opłat w tym VAT 8%
80
00
za 1 godzinę zegarową
 • Opłata za wynajem stadionu lekkoatletycznego dla stowarzyszeń i fundacji sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w przypadku zorganizowanych grup w kategorii wiekowej „seniorzy”

Opłata za wynajem stadionu lekkoatletycznego

Wysokość opłat w tym VAT 8%
60
00
za 1 godzinę zegarową
 • Opłata za wynajem stadionu lekkoatletycznego dla stowarzyszeń i fundacji sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w przypadku zorganizowanych grup w kategorii wiekowej innej niż „seniorzy” oraz stowarzyszeń i fundacji sportowych sportowców niepełnosprawnych

Dopłata za wynajem stadionu lekkoatletycznego z pełnym sztucznym oświetleniem

Wysokość opłat w tym VAT 8%
330
00
za 1 godzinę zegarową
 • Dopłata za wynajem stadionu lekkoatletycznego z pełnym sztucznym oświetleniem​

Dopłata za wynajem stadionu lekkoatletycznego z częściowym sztucznym oświetleniem

Wysokość opłat w tym VAT 8%
170
00
za 1 godzinę zegarową
 • Dopłata za wynajem stadionu lekkoatletycznego z częściowym sztucznym oświetleniem​

Dopłata za wynajem stadionu lekkoatletycznego z pełnym sztucznym oświetleniem

Wysokość opłat w tym VAT 8%
220
00
za 1/2 godziny zegarowej
 • Dopłata za wynajem stadionu lekkoatletycznego z pełnym sztucznym oświetleniem​

Dopłata za wynajem stadionu lekkoatletycznego z częściowym sztucznym oświetleniem

Wysokość opłat w tym VAT 8%
120
00
za 1/2 godziny zegarowej
 • Dopłata za wynajem stadionu lekkoatletycznego z częściowym sztucznym oświetleniem​

Opłata za wynajem sali do ćwiczeń (tanecznej)

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
36
00
za 1 godzinę zegarową
 • Dopłata za wynajem sali do ćwiczeń (tanecznej)

Opłata za wynajem sali do ćwiczeń (taneczne)

Wysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne
42
00
za 1 godzinę zegarową
 • Dopłata za wynajem sali do ćwiczeń (tanecznej)

Opłata za tenisa stołowego

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
12
00
za 1 godzinę zegarową
 • Opłata za wynajem sali do ćwiczeń (tanecznej)

Opłata za tenisa stołowego

Wysokość opłat w tym VAT 8 % na cele sportowo-rekreacyjne
6
00
za 1/2 godziny zegarowej
 • Opłata za wynajem sali do ćwiczeń (tanecznej)

Opłata za korzystanie z szafki ubraniowej

Wysokość opłat w tym VAT 23%
1
00
do 2 godzin zegarowych
 • Dopłata za wynajem sali do ćwiczeń (tanecznej)

Opłata za zniszczenie, uszkodzenie lub zgubienie kluczyka do szafki

Wysokość opłat w tym VAT 23%
20
00
 • Opłata za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie kluczyka do szafki ubraniowej skutkujące wymianą zamka

Opłata za zniszczenie, uszkodzenie lub zgubienie breloka kluczyka

Wysokość opłat w tym VAT 23%
10
00
 • Opłata za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie numerowanego breloka kluczyka

Pozostałe informacje:

 1. Wysokość opłat oraz zasady stosowania reguluje zarządzenie Nr 29/2021 Dyrektora TOSiR z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze stadionu sportowego przy ul. Piłsudskiego 32 w Tarnowie.
 2. Nie stosuje się opłat za:

  1. korzystanie z bieżni stadionu lekkoatletycznego oraz treningowego boiska piłkarskiego przez osoby indywidualne,

  2. korzystanie przez placówki oświatowe, będące jednostkami budżetowymi Gminy Miasta Tarnowa, tylko w przypadku prowadzenia zajęć z Wychowania fizycznego ujętych w planach lekcji tych placówek,
  3. zawody organizowane przez Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
  4. zawody organizowane przez Polski Związek Lekkiej Atletyki.
 3. Osoby indywidualne mogą korzystać z bieżni stadionu lekkoatletycznego oraz treningowego boiska piłkarskiego tylko w godzinach nie kolidujących z zawodami i zajęciami sportowymi.

 4. Zasady korzystania z obiektu oraz urządzeń zawarte są w Regulaminie Stadionu.