logo BIP

Wysokość opłat obowiązujących na Stadionie Sportowym imienia Trenera Emila Wzorka przy ul. Piłsudskiego 32

Opłata za wynajęcie całego obiektu za 1 godzinę

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
Wysokość opłat (w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne)
1000 zł za 1 godzinę zegarową
 •  

Opłata za wynajem stadionu lekkoatletyczno - piłkarskiego z trybuną za 1 godzinę

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
Wysokość opłat (w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne)
670 zł za 1 godzinę zegarową
 •  

Opłata za wynajem boiska piłkarskiego dla stowarzyszeń i fundacji sportowych w kategorii wiekowej "seniorzy"

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
220 zł za 1 godzinę zegarową
 • Opłata za wynajem boiska piłkarskiego dla stowarzyszeń i fundacji sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w przypadku zorganizowanych grup w kategorii wiekowej „seniorzy” za 1 godzinę zegarową.
 • Za korzystanie z połowy głównego boiska piłkarskiego oraz za pół godziny zegarowej korzystania stosowana będzie opłata w wysokości 50% opłat

Opłata za wynajem boiska piłkarskiego dla stowarzyszeń i fundacji sportowych w kategorii wiekowej innej niż "seniorzy"

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
90 zł za 1 godzinę zegarową
 • Opłata za wynajem boiska piłkarskiego dla stowarzyszeń i fundacji sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w przypadku zorganizowanych grup w kategorii wiekowej innej niż „seniorzy” za 1 godzinę zegarową
 • Za korzystanie z połowy głównego boiska piłkarskiego oraz za pół godziny zegarowej korzystania stosowana będzie opłata w wysokości 50% opłat

Opłata za wynajem boiska piłkarskiego dla grup nie wymienionych powyżej

Wysokość opłat w tym VAT 8%
390 zł za 1 godzinę zegarową
 • Opłata za wynajem boiska piłkarskiego dla grup nie wymienionych powyżej​ za 1 godzinę zegarową
 • Za korzystanie z połowy głównego boiska piłkarskiego oraz za pół godziny zegarowej korzystania stosowana będzie opłata w wysokości 50% opłat

Dopłata za wynajem boiska z pełnym sztucznym oświetleniem

Wysokość opłat w tym VAT 8%
440 zł za 1 godzinę zegarową
 • Dopłata za korzystanie z boiska z pełnym sztucznym oświetleniem za 1 godzinę zegarową

Dopłata za wynajem boiska z częściowym sztucznym oświetleniem

Wysokość opłat w tym VAT 8%
230 zł za 1 godzinę zegarową
 • Dopłata za korzystanie z boiska z pełnym sztucznym oświetleniem za 1 godzinę zegarową

Dopłata za wynajem boiska z pełnym sztucznym oświetleniem

Wysokość opłat w tym VAT 8%
290 zł za 30 minut
 • Dopłata za korzystanie z boiska z pełnym sztucznym oświetleniem za 1 godzinę zegarową

Dopłata za wynajem boiska z częściowym sztucznym oświetleniem

Wysokość opłat w tym VAT 8%
170 zł za 30 minut
 • Dopłata za korzystanie z boiska z pełnym sztucznym oświetleniem za 1 godzinę zegarową

Opłata za wynajem boiska treningowego dla stowarzyszeń i fundacji sportowych w kategorii wiekowej "seniorzy"

Wysokość opłat w tym VAT 8%
65 zł za 1 godzinę zegarową
 • Opłata za wynajem boiska piłkarskiego dla stowarzyszeń i fundacji sportowych w kategorii wiekowej "seniorzy"​
 • Za korzystanie z połowy głównego boiska piłkarskiego oraz za pół godziny zegarowej korzystania stosowana będzie opłata w wysokości 50% opłat

Opłata za wynajem boiska treningowego dla stowarzyszeń i fundacji sportowych w kategorii wiekowej innej niż "seniorzy"

Wysokość opłat w tym VAT 8%
45 zł za 1 godzinę zegarową
 • Opłata za wynajem boiska piłkarskiego dla stowarzyszeń i fundacji sportowych w kategorii wiekowej innej niż "seniorzy"​
 • Za korzystanie z połowy głównego boiska piłkarskiego oraz za pół godziny zegarowej korzystania stosowana będzie opłata w wysokości 50% opłat

Opłata za wynajem boiska treningowego dla grup nie wymienionych powyżej

Wysokość opłat w tym VAT 8%
125 zł za 1 godzinę zegarową
 • Opłata za wynajem boiska piłkarskiego dla grup nie wymienionych po lewej
 • Za korzystanie z połowy głównego boiska piłkarskiego oraz za pół godziny zegarowej korzystania stosowana będzie opłata w wysokości 50% opłat

Opłata za wynajem sali sportowej dla stowarzyszeń i fundacji sportowych w kategorii wiekowej "seniorzy"

Wysokość opłat w tym VAT 8%
90 zł za 1 godzinę zegarową
 • Opłata za wynajem sali sportowej dla stowarzyszeń i fundacji sportowych w kategorii wiekowej "seniorzy"

Opłata za wynajem boiska treningowego dla stowarzyszeń i fundacji sportowych w kategorii wiekowej innej niż "seniorzy"

Wysokość opłat w tym VAT 8%
80 zł za 1 godzinę zegarową
 • Opłata za wynajem sali sportowej dla stowarzyszeń i fundacji sportowych w kategorii wiekowej innej niż "seniorzy"

Opłata za wynajem sali sportowej dla grup nie wymienionych powyżej

Wysokość opłat w tym VAT 8%
110 zł za 1 godzinę zegarową
 • Opłata za wynajem sali sportowej dla grup nie wymienionych po lewej

Opłata za wynajem stadionu lekkoatletycznego

Wysokość opłat w tym VAT 8%
270 zł za 1 godzinę zegarową
 • Opłata za wynajem stadionu lekkoatletycznego

Opłata za wynajem stadionu lekkoatletycznego dla stowarzyszeń i fundacji sportowych

Wysokość opłat w tym VAT 8%
110 zł za 1 godzinę zegarową
 • Dla stowarzyszeń i fundacji sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w przypadku zorganizowanych grup w kategorii wiekowej „seniorzy"

Opłata za wynajem stadionu lekkoatletycznego

Wysokość opłat w tym VAT 8%
80 zł za 1 godzinę zegarową
 • Dla stowarzyszeń i fundacji sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w przypadku zorganizowanych grup w kategorii wiekowej innej niż „seniorzy” oraz stowarzyszeń i fundacji sportowych sportowców niepełnosprawnych

Dopłata za wynajem stadionu lekkoatletycznego z pełnym sztucznym oświetleniem

Wysokość opłat w tym VAT 8%
430 zł za 1 godzinę zegarową
 • Dopłata za wynajem stadionu lekkoatletycznego z pełnym sztucznym oświetleniem​

Dopłata za wynajem stadionu lekkoatletycznego z częściowym sztucznym oświetleniem

Wysokość opłat w tym VAT 8%
230 zł za 1 godzinę zegarową
 • Dopłata za wynajem stadionu lekkoatletycznego z częściowym sztucznym oświetleniem​

Dopłata za wynajem stadionu lekkoatletycznego z pełnym sztucznym oświetleniem

Wysokość opłat w tym VAT 8%
290 zł za 1/2 godziny zegarowej
 • Dopłata za wynajem stadionu lekkoatletycznego z pełnym sztucznym oświetleniem​

Dopłata za wynajem stadionu lekkoatletycznego z częściowym sztucznym oświetleniem

Wysokość opłat w tym VAT 8%
170 zł za 1/2 godziny zegarowej
 • Dopłata za wynajem stadionu lekkoatletycznego z częściowym sztucznym oświetleniem​

Opłata za wynajem sali do ćwiczeń (tanecznej)

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
45 zł za 1 godzinę zegarową
 • Dopłata za wynajem sali do ćwiczeń (tanecznej)

Opłata za wynajem sali do ćwiczeń (taneczne)

Wysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne
55 zł za 1 godzinę zegarową
 • Dopłata za wynajem sali do ćwiczeń (tanecznej)

Opłata za tenisa stołowego

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
17 zł za 1 godzinę zegarową
 • Opłata za wynajem sali do ćwiczeń (tanecznej)

Opłata za tenisa stołowego

Wysokość opłat w tym VAT 8 % na cele sportowo-rekreacyjne
12 zł za 1/2 godziny zegarowej
 • Opłata za wynajem sali do ćwiczeń (tanecznej)

Opłata za korzystanie z szafki ubraniowej

Wysokość opłat w tym VAT 23%
1 zł do 2 godzin zegarowych
 • Dopłata za wynajem sali do ćwiczeń (tanecznej)

Opłata za zniszczenie, uszkodzenie lub zgubienie kluczyka do szafki

Wysokość opłat w tym VAT 23%
30 zł
 • Opłata za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie kluczyka do szafki ubraniowej skutkujące wymianą zamka

Opłata za zniszczenie, uszkodzenie lub zgubienie breloka kluczyka

Wysokość opłat w tym VAT 23%
15 zł
 • Opłata za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie numerowanego breloka kluczyka

Opłata za wynajęcie pomieszczenia spikera

Wysokość opłat w tym VAT 23%
60 zł 1 godzina zegarowa
 •  

Opłata za wynajęcie szatni

Wysokość opłat w tym VAT 23%
18 zł
 •  

Pozostałe informacje:

 1. Nie pobiera się opłat za:
  1. korzystanie z bieżni stadionu lekkoatletycznego oraz treningowego boiska piłkarskiego przez osoby indywidualne,
  2. zawody organizowane przez Polski Związek Lekkiej Atletyki.
 2. Zwalnia się z opłat placówki oświatowe, będące jednostkami budżetowymi Gminy Miasta Tarnowa, tylko w przypadku prowadzenia zajęć z Wychowania Fizycznego ujętych w planach lekcji tych placówek.
 3. Osoby indywidualne mogą korzystać z bieżni stadionu lekkoatletycznego oraz treningowego boiska piłkarskiego tylko w godzinach nie kolidujących z zawodami i zajęciami sportowymi.
Skip to content