Cennik – Stadion sportowy

WYSOKOŚĆ OPŁAT OBOWIĄZUJĄCYCH NA STADIONIE SPORTOWYM imienia  Trenera Emila Wzorka           przy ul. Piłsudskiego 32

Cennik BOISKA PIŁKARSKIEGO

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat w tym VAT 8%

Za 1 godzinę zegarową

1.

dla stowarzyszeń i fundacji sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w przypadku zorganizowanych grup w kategorii wiekowej „seniorzy” 80,00 zł

2.

dla stowarzyszeń i fundacji sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w przypadku zorganizowanych grup w kategorii wiekowej innej niż „seniorzy” 40,00 zł

3.

dla zorganizowanych grup i podmiotów nie wymienionych w pkt 1 i 2160,00 zł

 • Za korzystanie z połowy głównego boiska piłkarskiego oraz za pół godziny zegarowej korzystania stosowana będzie opłata w wysokości 50% opłat ustalonych w pkt 1 do 3.
 • Za korzystanie z głównego boiska piłkarskiego ze sztucznym oświetleniem stosowana będzie dopłata w wysokości 24,00 zł za każdą godzinę zegarową i odpowiednio 12,00 zł za połowę godziny korzystania.

Cennik BOISKA TRENINGOWEGO

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat w tym VAT 8%

Za 1 godzinę zegarową

1.

dla stowarzyszeń i fundacji sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w przypadku zorganizowanych grup w kategorii wiekowej „seniorzy” 40,00 zł

2.

dla stowarzyszeń i fundacji sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w przypadku zorganizowanych grup w kategorii wiekowej innej niż „seniorzy” 20,00 zł

3.

dla zorganizowanych grup i podmiotów nie wymienionych w pkt 1 i 280,00 zł

 • Za korzystanie z połowy głównego boiska piłkarskiego oraz za pół godziny zegarowej korzystania stosowana będzie opłata w wysokości 50% opłat ustalonych w pkt 1 do 3.

Cennik SALI SPORTOWEJ

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat w tym VAT 8%

Za 1 godzinę zegarową

1.

dla stowarzyszeń i fundacji sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w przypadku zorganizowanych grup w kategorii wiekowej „seniorzy” 60,00 zł

2.

dla stowarzyszeń i fundacji sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w przypadku zorganizowanych grup w kategorii wiekowej innej niż „seniorzy” 40,00 zł

3.

dla zorganizowanych grup i podmiotów nie wymienionych w pkt 1 i 280,00 zł

Cennik STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat w tym VAT 8%

Za 1 godzinę zegarową

1.

dla stowarzyszeń i fundacji sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w przypadku zorganizowanych grup w kategorii wiekowej „seniorzy”80,00 zł

2.

dla stowarzyszeń i fundacji sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w przypadku zorganizowanych grup w kategorii wiekowej innej niż „seniorzy” oraz stowarzyszeń i fundacji sportowych sportowców niepełnosprawnych40,00 zł

3.

dla zorganizowanych grup i podmiotów nie wymienionych w pkt 1 i 2200,00 zł

 • Za korzystanie z części lekkoatletycznej ze sztucznym oświetleniem stosowana będzie dopłata w wysokości 24,00 zł za każdą godzinę zegarową i odpowiednio 12,00 zł za połowę godziny korzystania.

Cennik SAL do ĆWICZEŃ (Tanecznych)

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjneWysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne

1.

Za 1 godzinę na cele sportowo-rekreacyjne”26,00 zł

2.

Za 1 godzinę na inne cele niż sportowo-rekreacyjne40,00 zł

Pozostałe informacje:

 1. Wysokość opłat oraz zasady stosowania reguluje zarządzenie Nr …/2019 Dyrektora TOSiR z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze stadionu sportowego przy ul. Piłsudskiego 32 w Tarnowie.
 2. Nie stosuje się opłat za:

  1.  

   korzystanie z bieżni stadionu lekkoatletycznego oraz treningowego boiska piłkarskiego przez osoby indywidualne,

  2. korzystanie przez placówki oświatowe, będące jednostkami budżetowymi Gminy Miasta Tarnowa, tylko w przypadku prowadzenia zajęć z Wychowania fizycznego ujętych w planach lekcji tych placówek,
  3. zawody organizowane przez Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
  4. zawody organizowane przez Polski Związek Lekkiej Atletyki.
 3. Osoby indywidualne mogą korzystać z bieżni stadionu lekkoatletycznego oraz treningowego boiska piłkarskiego tylko w godzinach nie kolidujących z zawodami i zajęciami sportowymi.

 4. Zobowiązuję kierującego obiektem do prowadzenia rejestru osób korzystających z usług i rejestru rezerwacji.

 5. Zasady korzystania z obiektu oraz urządzeń zawarte są w Regulaminie Stadionu.

zobacz opis obiektuzobacz regulaminzobacz inne obiekty
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony