Cennik – pływalnia kryta MDS

WYSOKOŚĆ OPŁAT OBOWIĄZUJĄCYCH W MIEJSKIM DOMU SPORTU W MOŚCICACH – pływalnia kryta

Za 1 godzinę zegarową:

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat (w tym VAT 8%)

Opłaty dla posiadaczy Tarnowskiej Karty Miejskiej „Premium”:

od 600 do 2200 opłata ulgowa do 2 godzin za każdą godzinę 5,00 zł

od 600 do 2200 opłata zwykła do 2 godzin za każdą godzinę 8,00 zł

2.

Opłata dla posiadaczy Karty Tarnowskiej Rodziny:

Opłata wstęp do 2 godzin za każdą godzinę 2,50 zł

3.

Opłaty dla pozostałych osób:

od 600 do 2200 opłata ulgowa do 2 godzin za każdą godzinę 8,00 zł

od 600 do 2200 opłata zwykła do 2 godzin za każdą godzinę 12,00 zł

4.

Opłata za kartę abonamentową ulgową:

10 wstępów po 1 godzinie 72,00 zł

20 wstępów po 1 godzinie 136,00 zł

30 wstępów po 1 godzinie 192,00 zł

5.

Opłata za kartę abonamentową zwykłą:

10 wstępów po 1 godzinie 108,00 zł

20 wstępów po 1 godzinie 204,00 zł

30 wstępów po 1 godzinie 288,00 zł

6.

Opłata ulgowa dla uczestników akcji letnich i zimowych za 1 godzinę 1,00 zł

7.

Opłata dla zorganizowanych grup z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych za 1 godzinę od każdej osoby 4,50 zł

8.

Opłata za 1 godzinę korzystania z:

jednego toru niecki sportowej 35,00 zł

1/2 niecki do nauki pływania 46,00 zł

9.

Opłata dla zorganizowanych grup uczniów szkół sportowych i klas sportowych oraz zorganizowanych grup członków młodzieżowych sekcji stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa za 1 godzinę:

od każdej osoby 3,50 zł

jednego toru niecki sportowej 22,00 zł

10.

W przypadku przekroczenia czasu pobytu za każde kolejne 5 minut ponad jedną lub dwie godziny, dla osób wymienionych w punktach 1 do 6 oraz w punkcie 9 doliczana będzie dopłata:

*

do opłat dla posiadaczy Karty Tarnowskiej Rodziny + 0,40 zł

*

do opłat ulgowych + 0,80 zł

*

do opłat zwykłych + 1,10 zł

*

za korzystanie z 1 toru niecki sportowej i ½ niecki do nauki pływania od osoby 0,90 zł

 

Pozostałe informacje:

1.Opłaty ulgowe oraz karty abonamentowe ulgowe stosuje się:

a)dla dzieci oraz młodzieży i studentów do 26 roku życia za okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej,

b)dla posiadaczy Karty Tarnowskiego Seniora emerytów i rencistów po okazaniu odpowiedniego ważnej Karty Tarnowskiego Seniora lub legitymacji emeryta-rencisty.

2.Zwalnia się z opłat placówki oświatowe będące jednostkami  budżetowymi Gminy Miasta Tarnowa tylko w przypadku prowadzenia zajęć z Wychowania Fizycznego ujętych w planach lekcji klas z poszczególnych szkół.

3.Opłatę dla posiadaczy Tarnowskiej Karty Miejskiej „Premium” stosuje się po okazaniu ważnej Tarnowskiej Karty Miejskiej „Premium”.

4.Opłatę dla posiadaczy Karty Tarnowskiej Rodziny stosuje się po okazaniu ważnej Karty Tarnowskiej Rodziny.Opłatę dla uczestników akcji letnich lub zimowych stosuje się dla dzieci oraz młodzieży za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej.

5.Dzieci do lat 3 korzystają z parku wodnego bezpłatnie.

6.Karta abonamentowa uprawnia do wstępu na 2 godziny po skasowaniu dwóch wstępów po 1 godzinie.

7.Zasady korzystania z obiektu oraz urządzeń zawarte są w Regulaminie korzystania z obiektu i jego wyposażenia.

8.Wysokość oraz zasady stosowania opłat reguluje zarządzenie Nr 471/2016 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Miejskiego Domu Sportu przy ul. Traugutta 5A w Tarnowie.

zobacz opis obiektuzobacz regulaminzobacz inne obiekty
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony