logo BIP

Wysokość opłat obowiązujących w Miejskim Domu Sportu w Mościcach - pływalnia kryta

Opłata za bilet wstępu od 8:00 do 14:00

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
12
00
bilet wstępu od 8:00 do 14:00
 • Opłata za bilet wstępu od 8:00 do 14:00

Opłata ulgowa

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
20
00
do 2 godzin za każdą godzinę zegarową
 • Opłata ulgowa za korzystanie z basenu krytego w MDS do 2 godzin - za każdą godzinę zegarową

Opłata dla osób posiadających ważną Tarnowską Kartę Miejską „Premium” lub ważną Kartę Tarnowskiego Seniora

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
16
00
do 2 godzin za każdą godzinę zegarową
 • Opłata zwykła za korzystanie z basenu krytego w MDS do 2 godzin - za każdą godzinę zegarową

Opłata zwykła

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
30
00
do 2 godzin za każdą godzinę zegarową
 • Opłata ulgowa za korzystanie z basenu krytego w MDS do 2 godzin - za każdą godzinę zegarową

Opłata dla osób posiadających ważną Kartę Tarnowskiej Rodziny

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
16
00
do 2 godzin za każdą godzinę zegarową
 • Opłata ulgowa za korzystanie z basenu krytego w MDS do 2 godzin - za każdą godzinę zegarową

Opłata za kartę abonamentową ulgową

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
155
00
10 wstępów po 1 godzinie
 • Opłata za kartę abonamentową ulgową - 10 wstępów po 1 godzinie

Opłata za kartę abonamentową ulgową

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
220
00
20 wstępów po 1 godzinie
 • Opłata za kartę abonamentową ulgową - 20 wstępów po 1 godzinie

Opłata za kartę abonamentową zwykłą

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
240
00
10 wstępów po 1 godzinie
 • Opłata za kartę abonamentową zwykłą- 10 wstępów po 1 godzinie

Opłata za kartę abonamentową

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
380
00
20 wstępów po 1 godzinie
 • Opłata za kartę abonamentową zwykłą - 20 wstępów po 1 godzinie

Opłata ulgowa dla członków grup zorganizowanych

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
10
00
za 1 godzinę
od każdej osoby
 • Opłata ulgowa dla zorganizowanych grup z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa za 1 godzinę od każdej osoby

Opłata za rezerwację 1 toru niecki sportowej

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
90
00
za rezerwację 1 toru na 1 godzinę zegarową
 • Opłata za 1 godzinę zegarową rezerwacji 1 toru niecki sportowej

Opłata ulgowa dla członków grup zorganizowanych

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
10
00
za 1 godzinę od każdej osoby
 • Opłata ulgowa dla zorganizowanych grup członków młodzieżowych sekcji stowarzyszeń i fundacji sportowych oraz stowarzyszeń i fundacji sportowych sportowców niepełnosprawnych mających swoją siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa

Opłata ulgowa dla członków grup zorganizowanych

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
35
00
za rezerwację 1 toru niecki sportowej
lub 1 niecki do nauki pływania za 1 godzinę
 • Opłata ulgowa dla zorganizowanych grup z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa za 1 godzinę od każdej osoby

Opłata za rezerwację toru niecki rekreacyjnej

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
60
00
za rezerwację 1 toru na 1 godzinę zegarową
 • Opłata za 1 godzinę zegarową rezerwacji z 1 toru niecki rekreacyjnej do nauki pływania

Opłata ulgowa dla członków grup zorganizowanych

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
35
00
za rezerwację 1 toru niecki za 1 godzinę
 • Opłata ulgowa dla zorganizowanych grup członków młodzieżowych sekcji stowarzyszeń i fundacji sportowych oraz stowarzyszeń i fundacji sportowych sportowców niepełnosprawnych mających swoją siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa

Opłata ulgowa dla osób niepełnosprawawnych

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
9
00
 • Opłata ulgowa dla: 1) osób z orzeczeniem o co najmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 2) opiekuna towarzyszącego osobie niepełnosprawnej jeśli orzeczenie o stopniu niepełnosprawności stanowi o: a) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji; b) konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Do zakupu tego biletu uprawnia legitymacja osoby niepełnosprawnej .

Opłata za przekroczenie czasu pobytu na pływalni

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
4
00
+10 minut (1) , + 20 minut (2)
 • 1. W przypadku przekroczenia czasu pobytu na pływalni, przez osoby korzystające z opłat określonych powyżej (oprócz rezerwacji toru niecki rekreacyjnej), za każde kolejne, pełne 10 minut ponad pełną, pierwszą lub drugą godzinę zegarową doliczana będzie opłata. 2. W przypadku przekroczenia czasu pobytu przez osoby które skorzstały z opłaty ulgowej dla osób niepełnosprawnych ,dopłata naliczana będzie .po 20 minutach od czasu przekroczenia pełnej godziny, za każde kolejne, pełne 10 minut . Punkt 2 obowiązuje od 15 czerwca 2024r.

Opłata wstępu dla instruktora

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
28
00
1 godzina zegarowa
 • Opłata wstępu dla instruktora uprawniającego do prowadzenia zajęć na Pływalni TOSiR za 1 godzinę zegarową

Opłata wstępu dla instruktora
- karta abonamentowa

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
240
00
10 wstępów po 1 godzinie
 • Opłata wstępu dla instruktora prowadzącego zajęcia na Pływalni TOSiR za 10 wstępów po 1 godzinie zegarowej

Opłata abonamentowa dla instruktora

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
1350
00
1 miesiąc
 • Miesięczna opłata abonamentowa dla instruktora

Opłata ulgowa dla uczestników akcji letnich i zimowych

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
4
00
1 godzina zegarowa
 • Opłatę dla uczestników akcji letnich lub zimowych stosuje się dla dzieci oraz młodzieży po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej

* Pozostałe informacje:

 1. Opłaty ulgowe stosuje się: dla dzieci oraz młodzieży i studentów do 26 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej oraz emerytów i rencistów po okazaniu ważnej legitymacji emeryta-rencisty i osób niepełnosprawnychpo okazaniu  legitymacji osoby niepełnosprawnej. 
 2. Opłatę dla uczestników akcji letnich lub zimowych stosuje się dla dzieci oraz młodzieży po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej.
 3. Dzieci do lat 3 korzystają z pływalni krytej nieodpłatnie.
 4. Karta abonamentowa uprawnia do wstępu na 2 godziny po skasowaniu dwóch wstępów po 1 godzinie.
 5. Rezerwacja toru niecki sportowej lub toru niecki do nauki pływania nie zwalnia z opłat indywidualnych za korzystanie z pływalni krytej ustalonych w niniejszym zarządzeniu.
 6. Zwalnia się z opłat placówki oświatowe będące jednostkami budżetowymi Gminy Miasta Tarnowa tylko w przypadku prowadzenia zajęć z Wychowania Fizycznego ujętych w planach lekcji klas z poszczególnych szkół.
Skip to content