Cennik – pływalnia kryta MDS

WYSOKOŚĆ OPŁAT OBOWIĄZUJĄCYCH W MIEJSKIM DOMU SPORTU W MOŚCICACH – pływalnia kryta

Za 1 godzinę zegarową:

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat (w tym VAT 8%)

1.

Opłaty dla posiadaczy Tarnowskiej Karty Miejskiej „Premium” lub ważną Kartę Tarnowskiego Seniora do 2 godzin zegarowych za każdą godzinę:

opłata ulgowa 6,00 zł

opłata zwykła 9,00 zł

2.

Opłata dla posiadaczy Karty Tarnowskiej Rodziny:

opłata wstęp do 2 godzin za każdą godzinę 3,50 zł

3.

Opłaty dla pozostałych osób do 2 godzin za każdą godzinę:

a)

opłata ulgowa 9,00 zł

b)

opłata zwykła 13,00 zł

4.

Opłata za kartę abonamentową ulgową:

a)

10 wstępów po 1 godzinie 81,00 zł

b)

20 wstępów po 1 godzinie 153,00 zł

c)

30 wstępów po 1 godzinie 216,00 zł

5.

Opłata za kartę abonamentową zwykłą:

a)

10 wstępów po 1 godzinie 117,00 zł

b)

20 wstępów po 1 godzinie 221,00 zł

c)

30 wstępów po 1 godzinie 312,00 zł

6.

Opłata ulgowa dla uczestników akcji letnich i zimowych za 1 godzinę 1,00 zł

7.

Opłata ulgowa dla zorganizowanych grup z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa za 1 godzinę od każdej osoby 

a)

za 1 godzinę zegarową od każdej osoby5,50 zł

b)

za rezerwację 1 toru niecki sportowej lub toru do nauki pływania w niecce rekreacyjnej za 1 godzinę zegarową15,00 zł

8.

Opłata ulgowa dla zorganizowanych grup członków młodzieżowych sekcji stowarzyszeń i fundacji sportowych oraz stowarzyszeń i fundacji sportowych sportowców niepełnosprawnych mających swoją siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa:

a)

za 1 godzinę zegarową od każdej osoby4,50 zł

b)

za rezerwację 1 toru niecki za 1 godzinę zegarową15,00 zł

9.

Opłata za rezerwację 1 godzinę zegarową korzystania z:

jednego toru niecki sportowej 30,00 zł

toru do nauki pływania w niecce rekreacyjnej 40,00 zł

10.

W przypadku przekroczenia czasu pobytu na pływalni, przez osoby korzystające z opłat określonych w pkt. 1 do 7 i 8a tabeli za każde kolejne, pełne 10 minut ponad pełną, pierwszą lub drugą godzinę zegarową doliczana będzie opłata w wysokości:

dla posiadaczy Karty Tarnowskiej Rodziny 1,00 zł

do opłat ulgowych 1,70 zł

do opłat zwykłych 2,40 zł

Pozostałe informacje:

 1. Opłaty ulgowe oraz karty abonamentowe ulgowe stosuje się:
  a) określone w pkt 1 w.w tabeli dla dzieci oraz młodzieży i studentów do 26 roku życia za okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej wraz z ważną Tarnowską Kartą Miejską „Premium” oraz dla posiadaczy ważnej Karty Tarnowskiego Seniora,
  b) określone w pkt 3a oraz 4 w/w tabeli dla dzieci oraz młodzieży i studentów do 26 roku życia za okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej oraz emerytów i rencistów po okazaniu ważnej legitymacji emeryta-rencista.
 2. Opłatę dla uczestników akcji letnich lub zimowych stosuje się dla dzieci oraz młodzieży za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej.
 3. Dzieci do lat 3 korzystają z parku wodnego bezpłatnie.
 4. Karta abonamentowa uprawnia do wstępu na 2 godziny po skasowaniu dwóch wstępów po 1 godzinie.
 5. Zwalnia się z opłat placówki oświatowe będące jednostkami budżetowymi Gminy Miasta Tarnowa tylko w przypadku prowadzenia zajęć z Wychowania Fizycznego ujętych w planach lekcji klas z poszczególnych szkół.
 6. Rezerwacja toru niecki sportowej oraz toru niecki rekreacyjnej do nauki pływania nie zwalnia z opłat indywidualnych za korzystanie z pływalni krytej ustalonych w/w tabeli.
 7. Zasady korzystania z obiektu oraz urządzeń zawarte są w Regulaminie korzystania z obiektu i jego wyposażenia.
 8. Wysokość oraz zasady stosowania opłat reguluje zarządzenie Nr 18/2019 Dyrektora TOSiR z dnia 21 sierpia 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Miejskiego Domu Sportu przy ul. Traugutta 5A w Tarnowie.
zobacz opis obiektuzobacz regulaminzobacz inne obiekty
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony