Cennik – pływalnia kryta MDS

WYSOKOŚĆ OPŁAT OBOWIĄZUJĄCYCH W MIEJSKIM DOMU SPORTU W MOŚCICACH – pływalnia kryta

Za 1 godzinę zegarową:

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat (w tym VAT 8%)

1.

Opłata do 2 godzin zegarowych za każdą godzinę zegarową:

opłata ulgowa 15,00 zł

opłata zwykła 20,00 zł

bilet wstępu od 8:00 do 14:00 8,00 zł

2.

Opłata dla osób posiadających ważną Tarnowską Kartę Miejską „Premium” lub ważną Kartę Tarnowskiego Seniora do 2 godzin zegarowych za każdą godzinę zegarową:

a)

opłata ulgowa 8,00 zł

b)

opłata zwykła 12,00 zł

3.

Opłata dla osób posiadających ważną Kartę Tarnowskiej Rodziny do 2 godzin zegarowych za każdą godzinę zegarową:

a)

opłata ulgowa 6,00 zł

b)

opłata zwykła 8,00 zł

4.

Opłata dla osób posiadających ważną kartę abonamentową zwykłą uprawniającą do:

a)

10 wstępów po 1 godzinie 125,00 zł

b)

20 wstępów po 1 godzinie 235,00 zł

c)

30 wstępów po 1 godzinie 330,00 zł

5.

Opłata dla osób posiadających ważną kartę abonamentową ulgową uprawniającą do:

a)

10 wstępów po 1 godzinie 85,00 zł

b)

20 wstępów po 1 godzinie 165,00 zł

c)

30 wstępów po 1 godzinie 230,00 zł

6.

Opłata za rezerwację jednego toru niecki za 1 godzinę zegarową:

a)

Rezerwacja jednego toru niecki sportowej 60,00 zł

b)

Rezerwacja jednego toru niecki sportowej 40,00 zł

7.

Opłata ulgowa dla zorganizowanych grup z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa za 1 godzinę od każdej osoby:

a)

Za 1 godzinę zegarową od każdej osoby 6,00 zł

b)

Rezerwacja jednego toru niecki sportowej lub tor do nauki pływania w niecce rekreacyjnej za 1 godzinę zegarową 25,00 zł

8.

Opłata ulgowa dla zorganizowanych grup członków młodzieżowych sekcji stowarzyszeń i fundacji sportowych oraz stowarzyszeń i fundacji sportowych sportowców niepełnosprawnych mających swoją siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa:

a)

Za 1 godzinę zegarową od każdej osoby 6,00 zł

a)

Rezerwacja jednego toru niecki sportowej za 1 godzinę zegarową 25,00 zł

9.

Dopłata za przekroczenia czasu pobytu na pływalni, przez osoby korzystające z opłat określonych w pkt 1 do 5, pkt 6 ust. a), pkt 7 ust. a), 8 ust. a) oraz pkt 11 tabeli za każde kolejne, pełne 10 minut ponad pełną, pierwszą lub drugą godzinę zegarową:

a)

Dopłata za przekroczenie czasu 3,00 zł

10.

Opłata dla instruktorów:

a)

Opłata wstępu dla instruktora uprawniającego do prowadzenia nauki pływalnia za 1 godzinę zegarową 20,00 zł

11.

Opłata ulgowa dla uczestników akcji letnich i zimowych:

a)

Za 1 godzinę zegarową 2,00 zł

Pozostałe informacje:

 1. Opłaty ulgowe stosuje się:
  a)określone w pkt 1 ust. b) i pkt. 5 dla dzieci oraz młodzieży i studentów do 26 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej oraz emerytów i rencistów po okazaniu ważnej legitymacji emeryta-rencista,
  b)określone w pkt 2 ust. b) dla dzieci oraz młodzieży i studentów do 26 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej wraz z ważną Tarnowską Kartą Miejską „Premium” oraz dla posiadaczy ważnej Karty Tarnowskiego Seniora.
 1. Opłatę dla uczestników akcji letnich lub zimowych stosuje się dla dzieci oraz młodzieży po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej.
 2. Dzieci do lat 3 korzystają z pływalni krytej nieodpłatnie.
 3. Karta abonamentowa uprawnia do wstępu na 2 godziny po skasowaniu dwóch wstępów po
  1 godzinie.
 4. Rezerwacja toru niecki sportowej lub toru niecki do nauki pływania nie zwalnia z opłat indywidualnych za korzystanie z pływalni krytej ustalonych w niniejszym zarządzeniu.
 5. Zwalnia się z opłat placówki oświatowe będące jednostkami budżetowymi Gminy Miasta Tarnowa tylko w przypadku prowadzenia zajęć z Wychowania Fizycznego ujętych
  w planach lekcji klas z poszczególnych szkół.
 6. Opłata instruktorska o której mowa w punkcie 10 litera a stosowana jest dla instruktorów nauki pływania , fitness aerobiku , aqua fitness , rehabilitacji  oraz innych instruktorów świadczących odpłatne usługi na obiekcie 
 7. W przypadku braku pisemnego powiadomienia o odwołaniu zajęć Ośrodek naliczy opłatę w kwocie połowy opłaty za wynajem .

 

zobacz opis obiektuzobacz regulaminzobacz inne obiekty
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony