Wysokość opłat obowiązujących w Miejskim Domu Sportu w Mościcach - pływalnia kryta

Opłata za bilet wstępu od 8:00 do 14:00

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
9
00
bilet wstępu od 8:00 do 14:00
 • Opłata za bilet wstępu od 8:00 do 14:00

Opłata ulgowa

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
16
00
do 2 godzin za każdą godzinę zegarową
 • Opłata ulgowa za korzystanie z basenu krytego w MDS do 2 godzin - za każdą godzinę zegarową

Opłata zwykła z ważną Tarnowską Kartą Miejską "Premium" lub Kartą Tarnowskiego Seniora

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
13
00
do 2 godzin za każdą godzinę zegarową
 • Opłata zwykła za korzystanie z basenu krytego w MDS do 2 godzin - za każdą godzinę zegarową

Opłata zwykła

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
21
00
do 2 godzin za każdą godzinę zegarową
 • Opłata ulgowa za korzystanie z basenu krytego w MDS do 2 godzin - za każdą godzinę zegarową

Opłata zwykła z Kartą Tarnowskiej Rodziny

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
13
00
do 2 godzin za każdą godzinę zegarową
 • Opłata ulgowa za korzystanie z basenu krytego w MDS do 2 godzin - za każdą godzinę zegarową

Opłata za kartę abonamentową ulgową

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
100
00
10 wstępów po 1 godzinie
 • Opłata za kartę abonamentową ulgową - 10 wstępów po 1 godzinie

Opłata za kartę abonamentową ulgową

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
170
00
20 wstępów po 1 godzinie
 • Opłata za kartę abonamentową ulgową - 20 wstępów po 1 godzinie

Opłata za kartę abonamentową zwykłą

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
170
00
10 wstępów po 1 godzinie
 • Opłata za kartę abonamentową zwykłą- 10 wstępów po 1 godzinie

Opłata za kartę abonamentową

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
290
00
20 wstępów po 1 godzinie
 • Opłata za kartę abonamentową zwykłą - 20 wstępów po 1 godzinie

Opłata ulgowa dla członków grup zorganizowanych

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
7
00
za 1 godzinę
od każdej osoby
 • Opłata ulgowa dla zorganizowanych grup z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa za 1 godzinę od każdej osoby

Opłata za rezerwację 1 toru niecki sportowej

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
65
00
za rezerwację 1 toru na 1 godzinę zegarową
 • Opłata za 1 godzinę zegarową rezerwacji 1 toru niecki sportowej

Opłata ulgowa dla członków grup zorganizowanych

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
7
00
za 1 godzinę od każdej osoby
 • Opłata ulgowa dla zorganizowanych grup członków młodzieżowych sekcji stowarzyszeń i fundacji sportowych oraz stowarzyszeń i fundacji sportowych sportowców niepełnosprawnych mających swoją siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa

Opłata ulgowa dla członków grup zorganizowanych

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
27
00
za rezerwację 1 toru niecki sportowej
lub 1 niecki do nauki pływania za 1 godzinę
 • Opłata ulgowa dla zorganizowanych grup z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa za 1 godzinę od każdej osoby

Opłata za rezerwację toru niecki rekreacyjnej

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
45
00
za rezerwację 1 toru na 1 godzinę zegarową
 • Opłata za 1 godzinę zegarową rezerwacji z 1 toru niecki rekreacyjnej do nauki pływania

Opłata ulgowa dla członków grup zorganizowanych

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
27
00
za rezerwację 1 toru niecki za 1 godzinę
 • Opłata ulgowa dla zorganizowanych grup członków młodzieżowych sekcji stowarzyszeń i fundacji sportowych oraz stowarzyszeń i fundacji sportowych sportowców niepełnosprawnych mających swoją siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa

Opłata ulgowa dla uczestników akcji letnich i zimowych

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
2
50
za 1 godzinę zegarową
 • Opłata ulgowa dla uczestników akcji letnich i zimowych za 1 godzinę

Opłata za przekroczenie czasu pobytu na pływalni

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
3
00
+10 minut
 • W przypadku przekroczenia czasu pobytu na pływalni, przez osoby korzystające z opłat określonych powyżej (oprócz rezerwacji toru niecki rekreacyjnej), za każde kolejne, pełne 10 minut ponad pełną, pierwszą lub drugą godzinę zegarową doliczana będzie opłata.

Opłata wstępu dla instruktora

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
21
00
1 godzina zegarowa
 • Opłata wstępu dla instruktora uprawniającego do prowadzenia zajęć na Pływalni TOSiR za 1 godzinę zegarową

Opłata wstępu dla instruktora
- karta abonamentowa

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
180
00
10 wstępów po 1 godzinie
 • Opłata wstępu dla instruktora prowadzącego zajęcia na Pływalni TOSiR za 10 wstępów po 1 godzinie zegarowej

Opłata abonamentowa dla instruktora

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
1000
00
1 miesiąc
 • Miesięczna opłata abonamentowa dla instruktora

*Pozostałe informacje:

  1. Opłaty ulgowe stosuje się:
   a) określone w pkt 1 ust. b) i pkt. 5 dla dzieci oraz młodzieży i studentów do 26 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej oraz emerytów i rencistów po okazaniu ważnej legitymacji emeryta-rencista
   b) określone w pkt 2 ust. b) dla dzieci oraz młodzieży i studentów do 26 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej wraz z ważną Tarnowską Kartą Miejską „Premium” oraz dla posiadaczy ważnej Karty Tarnowskiego Seniora.
  1. Opłatę dla uczestników akcji letnich lub zimowych stosuje się dla dzieci oraz młodzieży po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej.
  2. Dzieci do lat 3 korzystają z pływalni krytej nieodpłatnie.
  3. Karta abonamentowa uprawnia do wstępu na 2 godziny po skasowaniu dwóch wstępów po
   1 godzinie.
  4. Rezerwacja toru niecki sportowej lub toru niecki do nauki pływania nie zwalnia z opłat indywidualnych za korzystanie z pływalni krytej ustalonych w niniejszym zarządzeniu.
  5. Instruktor prowadzący zajęcia indywidualne w nieprzekraczającej 4 osoby na godzinę grupie jest zwolniony z rezerwacji powierzchni na basenie.
  6. Zajęcia w grupach przekraczających 4 osoby na godzinę wymagają rezerwacji powierzchni basenowej.
  7. Opłata instruktorska określona w pkt 10 ust. a , b, c dotyczy osób prowadzących zajęcia na obiekcie za zgodą Ośrodka zgodnie z REGULAMINEM BILETU INSTRUKTORSKIEGO.
  8. Zwalnia się z opłat placówki oświatowe będące jednostkami budżetowymi Gminy Miasta Tarnowa tylko w przypadku prowadzenia zajęć z Wychowania Fizycznego ujętych
   w planach lekcji klas z poszczególnych szkół.
  9. W przypadku braku pisemnego powiadomienia o odwołaniu zajęć Ośrodek naliczy opłatę kwocie połowy opłaty za wynajem.