Cennik – Park wodny TOSiR

WYSOKOŚĆ OPŁAT OBOWIĄZUJĄCYCH W PARKU WODNYM – ul. Piłsudskiego 30

Za 1 godzinę zegarową:

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat (w tym VAT 8%)

1.

Opłata do 2 godzin zegarowych za każdą godzinę zegarową:

opłata ulgowa 15,00 zł

opłata zwykła 20,00 zł

2.

Opłaty dla posiadaczy Tarnowskiej Karty Miejskiej „Premium” lub ważną Kartę Tarnowskiego Seniora do 2 godzin zegarowych za każdą godzinę:

opłata ulgowa 8,00 zł

opłata zwykła 12,00 zł

3.

Opłata dla posiadaczy Karty Tarnowskiej Rodziny do 2 godzin za każdą godzinę:

opłata ulgowa 6,00 zł

opłata zwykła 8,00 zł

4.

Opłata za kartę abonamentową ulgową:

a)

10 wstępów po 1 godzinie 85,00 zł

b)

20 wstępów po 1 godzinie 165,00 zł

c)

30 wstępów po 1 godzinie 230,00 zł

5.

Opłata za kartę abonamentową zwykłą:

a)

10 wstępów po 1 godzinie 125,00 zł

b)

20 wstępów po 1 godzinie 235,00 zł

c)

30 wstępów po 1 godzinie 330,00 zł

6.

Opłata ulgowa dla zorganizowanych grup z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa za 1 godzinę od każdej osoby 

a)

za 1 godzinę zegarową od każdej osoby6,00 zł

b)

za rezerwację 1 toru niecki sportowej lub 1/2 niecki do nauki pływania za 1 godzinę zegarową25,00 zł

7.

Opłata ulgowa dla zorganizowanych grup członków młodzieżowych sekcji stowarzyszeń i fundacji sportowych oraz stowarzyszeń i fundacji sportowych sportowców niepełnosprawnych mających swoją siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa:

a)

za 1 godzinę zegarową od każdej osoby6,00 zł

b)

za rezerwację 1 toru niecki za 1 godzinę zegarową25,00 zł

8.

Opłata za rezerwację 1 godzinę zegarową korzystania z:

jednego toru niecki sportowej 60,00 zł

toru do nauki pływania w niecce rekreacyjnej 50,00 zł

9.

W przypadku przekroczenia czasu pobytu na pływalni, przez osoby korzystające z opłat określonych w pkt. 1 do 7 i 8a tabeli za każde kolejne, pełne 10 minut ponad pełną, pierwszą lub drugą godzinę zegarową doliczana będzie opłata w wysokości:

dopłata za przekroczenie czasu 3,00 zł

10.

Opłata dla instruktorów:

a)

Opłata wstępu dla instruktora prowadzącego zajęcia na Pływalni TOSiR za 1 godzinę zegarową 20,00 zł

b)

karta abonamentowa- 10 wstępów po 1 godzinie zegarowej 170,00 zł

c)

opłata stała miesięczna 500,00 zł

11.

Opłata za korzystanie z saun:

a)

Za 1 minutę korzystania z saun + 0,50 zł

12.

Opłata ulgowa dla uczestników akcji letnich i zimowych

a)

za 1 godzinę zegarową 2,00 zł

 

Pozostałe informacje:

 1. Opłaty ulgowe stosuje się:
  a)określone w pkt 1 ust. b) i pkt. 5 dla dzieci oraz młodzieży i studentów do 26 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej oraz emerytów i rencistów po okazaniu ważnej legitymacji emeryta-rencista,
  b)określone w pkt 2 ust. b) dla dzieci oraz młodzieży i studentów do 26 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej wraz z ważną Tarnowską Kartą Miejską „Premium” oraz dla posiadaczy ważnej Karty Tarnowskiego Seniora.
 1. Opłatę dla uczestników akcji letnich lub zimowych stosuje się dla dzieci oraz młodzieży po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej.
 2. Dzieci do lat 3 korzystają z pływalni krytej nieodpłatnie.
 3. Karta abonamentowa uprawnia do wstępu na 2 godziny po skasowaniu dwóch wstępów po
  1 godzinie.
 4. Rezerwacja toru niecki sportowej lub toru niecki do nauki pływania nie zwalnia z opłat indywidualnych za korzystanie z pływalni krytej ustalonych w niniejszym zarządzeniu.
 5. Instruktor prowadzący zajęcia indywidualne w nieprzekraczającej 4 osoby na godzinę grupie jest zwolniony z rezerwacji powierzchni na basenie .
 6. Zajęcia w grupach przekraczających 4 osoby na godzinę wymagają rezerwacji powierzchni basenowej.
 7. Opłata instruktorska określona w pkt 10 ust. a , b, c dotyczy osób prowadzących zajęcia na obiekcie za zgodą Ośrodka zgodnie z REGULAMINEM BILETU INSTRUKTORSKIEGO.
 8. Zwalnia się z opłat placówki oświatowe będące jednostkami budżetowymi Gminy Miasta Tarnowa tylko w przypadku prowadzenia zajęć z Wychowania Fizycznego ujętych w planach lekcji klas z poszczególnych szkół.
 9. W przypadku braku pisemnego powiadomienia o odwołaniu zajęć Ośrodek naliczy opłatę kwocie połowy opłaty za wynajem.

 

zobacz opis obiektuzobacz regulaminzobacz inne obiekty
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony