Wysokość opłat obowiązujących w Parku Wodnym - ul. Piłsudskiego 30

Opłata ulgowa

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
16
00
do 2 godzin za każdą godzinę zegarową
 • Opłata ulgowa za korzystanie z Parku wodnego do 2 godzin - za każdą godzinę zegarową

Opłata z Tarnowską Kartą Miejską "Premium" lub ważną Kartą Tarnowskiego Seniora

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
13
00
do 2 godzin za każdą godzinę zegarową
 • Opłata ulgowa za korzystanie z Parku wodnego do 2 godzin - za każdą godzinę zegarową

Opłata zwykła

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
21
00
do 2 godzin za każdą godzinę zegarową
 • Opłata ulgowa za korzystanie z Parku wodnego do 2 godzin - za każdą godzinę zegarową

Opłata dla osób posiadających Kartę Tarnowskiej Rodziny

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
13
00
do 2 godzin za każdą godzinę zegarową
 • Opłata ulgowa za korzystanie z Parku wodnego do 2 godzin - za każdą godzinę zegarową

Opłata za kartę abonamentową ulgową

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
100
00
10 wstępów po 1 godzinie
 • Opłata za kartę abonamentową ulgową - 10 wstępów po 1 godzinie

Opłata za kartę abonamentową ulgową

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
170
00
20 wstępów po 1 godzinie
 • Opłata za kartę abonamentową ulgową - 20 wstępów po 1 godzinie

Opłata za kartę abonamentową zwykłą

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
170
00
10 wstępów po 1 godzinie
 • Opłata za kartę abonamentową zwykłą - 10 wstępów po 1 godzinie

Opłata za kartę abonamentową zwykłą

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
290
00
20 wstępów po 1 godzinie
 • Opłata za kartę abonamentową zwykłą - 20 wstępów po 1 godzinie

Opłata ulgowa dla członków grup zorganizowanych

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
7
00
za 1 godzinę
od każdej osoby
 • Opłata ulgowa dla zorganizowanych grup z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa za 1 godzinę od każdej osoby

Opłata ulgowa dla członków grup zorganizowanych

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
27
00
za rezerwację 1 toru niecki sportowej
lub 1/2 niecki do nauki pływania za 1 godzinę
 • Opłata ulgowa dla zorganizowanych grup z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa za 1 godzinę od każdej osoby

Opłata ulgowa dla członków grup zorganizowanych

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
7
00
za 1 godzinę od każdej osoby
 • Opłata ulgowa dla zorganizowanych grup członków młodzieżowych sekcji stowarzyszeń i fundacji sportowych oraz stowarzyszeń i fundacji sportowych sportowców niepełnosprawnych mających swoją siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa

Opłata za rezerwację 1 toru niecki sportowej

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
70
00
za rezerwację 1 toru na 1 godzinę zegarową
 • Opłata za 1 godzinę zegarową rezerwacji 1 toru niecki sportowej

Opłata ulgowa dla członków grup zorganizowanych

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
27
00
za rezerwację 1 toru niecki za 1 godzinę
 • Opłata ulgowa dla zorganizowanych grup członków młodzieżowych sekcji stowarzyszeń i fundacji sportowych oraz stowarzyszeń i fundacji sportowych sportowców niepełnosprawnych mających swoją siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa

Opłata za rezerwację toru niecki rekreacyjnej

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
55
00
za rezerwację 1 toru na 1 godzinę zegarową
 • Opłata za 1 godzinę zegarową rezerwacji z 1 toru niecki rekreacyjnej do nauki pływania

Opłata za przekroczenie czasu pobytu na pływalni

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
3
00
+10 minut
 • W przypadku przekroczenia czasu pobytu na pływalni, przez osoby korzystające z opłat określonych powyżej (oprócz rezerwacji toru niecki rekreacyjnej), za każde kolejne, pełne 10 minut ponad pełną, pierwszą lub drugą godzinę zegarową doliczana będzie opłata.

Opłata wstępu dla instruktora

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
21
00
1 godzina zegarowa
 • Opłata wstępu dla instruktora prowadzącego zajęcia na Pływalni TOSiR za 1 godzinę zegarową

Opłata wstępu dla instruktora
- karta abonamentowa

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
180
00
10 wstępów po 1 godzinie
 • Opłata wstępu dla instruktora prowadzącego zajęcia na Pływalni TOSiR za 10 wstępów po 1 godzinie zegarowej

Opłata abonamentowa dla instruktora

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
1000
00
1 miesiąc
 • Miesięczna opłata abonamentowa dla instruktora

Opłata za korzystanie z saun

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
+0
50
za 1 minutę korzystania z saun
 • Opłata za korzystanie z saun - za każdą minutę +0.50zł

Opłata ulgowa dla uczestników akcji letnich i zimowych

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
2
50
za 1 godzinę zegarową
 • Opłata ulgowa dla uczestników akcji letnich i zimowych za 1 godzinę

Pozostałe informacje:

 1. Opłaty ulgowe stosuje się:
  –  określone w pkt 1 ust. b) i pkt. 5 dla dzieci oraz młodzieży i studentów do 26 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej oraz emerytów i rencistów po okazaniu ważnej legitymacji emeryta-rencista,
 2. Opłatę dla uczestników akcji letnich lub zimowych stosuje się dla dzieci oraz młodzieży po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej.
 3. Dzieci do lat 3 korzystają z pływalni krytej nieodpłatnie.
 4. Karta abonamentowa uprawnia do wstępu na 2 godziny po skasowaniu dwóch wstępów po 1 godzinie.
 5. Rezerwacja toru niecki sportowej lub toru niecki do nauki pływania nie zwalnia z opłat indywidualnych za korzystanie z pływalni krytej ustalonych w niniejszym zarządzeniu.
 6. Zwalnia się z opłat placówki oświatowe będące jednostkami budżetowymi Gminy Miasta Tarnowa tylko w przypadku prowadzenia zajęć z Wychowania Fizycznego ujętych w planach lekcji klas z poszczególnych szkół.