Cennik – lodowisko zadaszone

WYSOKOŚĆ OPŁAT OBOWIĄZUJĄCYCH NA LODOWISKU ZADASZONYM

Opłata dla posiadacza za korzystanie z lodowiska dla posiadacza Tarnowskiej Karty PREMIUM

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjneWysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne

1.

Opłata ulgowa za 45 minutową tercję4,50 zł

2.

Opłata zwykła za 45 minutową tercję6,00 zł

Opłata dla posiadacza za korzystanie z lodowiska dla posiadających Kartę TARNOWSKIEJ RODZINY

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjneWysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne

3.

Opłata za 45 minutową tercję3,50 zł

Opłata za korzystanie z lodowiska dla osób posiadających KARTĘ TARNOWSKIEGO SENIORA

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjneWysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne

3.

Opłata za 45 minutową tercję4,50 zł

Opłaty za korzystanie z lodowiska:

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjneWysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne

4.

Opłata ulgowa za 45 minutową tercję5,50 zł

5.

Opłata zwykła za 45 minutową tercję8,00 zł

6.

Opłata dla grup zorganizowanych z szkół‚ podstawowych, gimnazjalnych i ponad-gimnazjalnych od każdej osoby za 45 minutową tercję4,00 zł

7.

Opłata dla uczestnika akcji zimowej za 45 minutową tercję2,00 zł

Opłaty za usługi świadczone na obiekcie

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjneWysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne

8.

Za wypożyczenie łyżew na 1 godzinę5,00 zł

9.

Za ostrzenie łyżew4,00 zł

Opłaty ulgowe stosuje się :

a) dla dzieci oraz młodzieży i studentów do 26 roku życia za okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej,

b) dla posiadaczy Karty Tarnowskiego Seniora oraz emerytów i rencistów, po okazaniu odpowiednio ważnej Karty Tarnowskiego Seniora lub legitymacji emeryta-rencisty.”

  1. Zwalnia się z opłat za korzystanie z lodowiska placówki oświatowe będące jednostkami budżetowymi Gminy Miasta Tarnowa tylko w przypadku prowadzenia zajęć z Wychowania Fizycznego ujętych w planach lekcji klas z poszczególnych szkół.
  2. Opłatę dla posiadaczy Tarnowskiej Karty Miejskiej „Premium” stosuje się po okazaniu ważnej Tarnowskiej Karty Miejskiej „Premium”.
  3. Opłatę dla posiadaczy Karty Tarnowskiej Rodziny stosuje się po okazaniu ważnej Karty Tarnowskiej Rodziny.
  4. Opłatę dla uczestników akcji zimowej stosuje się dla dzieci oraz młodzieży za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej.
  5. Dzieci do lat 6 korzystają z lodowiska bezpłatnie.

Harmonogram tercji:

 

TERCJAGODZINASEKTOR

 

I

10:00 – 10:45A

II

11:00– 11:45B

III

12:00– 12:45A

IV

13:00– 13:45B

V

14:00– 14:45A

 

15:00 – 15:45 – czyszczenie lodu

VI

16:00 – 16:45B

VII

17:00 – 17:45A

VIII

18:00 – 18:45B

IX

19:00 – 19:45A

X

20:00 – 20:45B

Zapraszamy serdecznie!

Połączone tercje dla grup zorganizowanych:

– czas korzystania liczony od chwili wejścia grupy na lód od poniedziałku do piątku 10:00 – 14:45

zobacz opis obiektuzobacz regulaminzobacz inne obiekty
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony