Wszystkie posty: Grzegorz Mizera

Autor: Grzegorz Mizera

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA (SIWZ) Tarnów 06.07.2016 r. DN.21-11/M/2013/II   Gmina Miasta Tarnowa – Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Traugutta 5A, 33-101 Tarnów tel. /0-14/ 6220710, faks /0-14/ 6220813   prowadząc postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 30 000 EURO, zaprasza do składania ofert na „Opracowanie projektów  modernizacji budynków i budowli stadionu sportowego…

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony