logo BIP

Regulamin Ściany Wspinaczkowej

Regulamin ściany wspinaczkowej – ul. Krupnicza 8a

 1. Uczestników zajęć wspinaczkowych bezwzględnie obowiązuje Regulamin Hali Sportowo-Widowiskowej TOSiR.
 2. Korzystać ze ściany wspinaczkowej można jedynie w obecności instruktora wspinaczki sportowej.
 3. Samodzielnie mogą się wspinać osoby, które posiadają dokument zaświadczający, co najmniej podstawowe szkolenie wspinaczkowe oraz:
 • ukończyły 18 rok życia,
 • ukończyły 16 rok życia, a rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili na to pisemną zgodę.
 1. Osoby do 16 roku życia mogą się wspinać tylko pod nadzorem instruktora wspinaczki sportowej.
 2. Na ścianę jedynie można zabrać osobisty sprzęt asekuracyjny.
 3. Na terenie ściany wspinaczkowej mogą przebywać jednocześnie najwyżej 32 osoby pod dozorem przynajmniej 3 instruktorów (na jednego instruktora może przypadać maksymalnie 12 przeszkolonych osób). W wypadku osób biorących udział w szkoleniu podstawowym na jednego instruktora może przypadać maksymalnie 4 kursantów.
 4. Obsługę ściany wspinaczkowej (zawieszanie lin, montaż i demontaż chwytów) może prowadzić tylko instruktor wspinaczki sportowej. Osoby użytkujące ścianę zobowiązane są do zgłaszania instruktorowi wszelkich zauważonych usterek.
 5. Na zeskoku ściany wspinaczkowej zabrania się kłaść jakichkolwiek przedmiotów. Na podłodze może leżeć, co najwyżej zapas liny asekuracyjnej.
 6. Na terenie ściany wspinaczkowej obowiązuje zakaz żucia gumy.
 7. Nad przestrzeganiem regulaminu oraz porządku czuwa dyżurujący instruktor wspinaczki sportowej.
 8. Wspinacze wpuszczani są na salę zgodnie z harmonogramem wykorzystania ściany. W przypadku małego ruchu dopuszcza się odstępstwa od harmonogramu po uprzednim uzgodnieniu z instruktorem.
 9. Ilość osób przebywających jednorazowo określa dyżurujący instruktor.
 10. Dyżurujący instruktor ma obowiązek udzielać wszelkich niezbędnych informacji korzystającym ze ściany. Jest on odpowiedzialny za porządek i zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z obiektu.
 11. Instruktor ma prawo usunąć z obiektu osoby zachowujące się niewłaściwie, stwarzające zagrożenie dla siebie lub innych oraz łamiące przepisy porządkowe i przepisy bezpieczeństwa.
 12. Osoby podchodzące do strefy ściany są zobowiązane do zachowania wszelkich niezbędnych środków ostrożności. Należy zwracać uwagę na inne wspinające się osoby ze szczególnym uwzględnieniem osób wspinających się z dolną asekuracją w strefie przewieszenia.
 13. Dla zachowania bezpieczeństwa nie należy przechodzić ani zatrzymywać się pod wspinającymi się wyżej, hałasować, przeszkadzać wspinającym się oraz innym osobom przebywającym na terenie hali.
 14. Na terenie obiektu wszyscy wspinacze niezależnie od trudności pokonywanych dróg podlegają TYM SAMYM PRZEPISOM.

Opracował: Marcin Bibro –  Instruktor Wspinaczki Sportowej

Tarnów czerwiec 2004 – Dyrektor TOSiR

 

Obowiązujące zasady wspinania na ścianie wspinaczkowej w Hali TOSiR

I. Na ścianie można się wspinać:
1) bez asekuracji – wszędzie, ale nie wyżej niż 2m. nad podłoga (stopy),
2) z asekuracja dolną- tam gdzie są spity,
3) z asekuracja górną (w układzie wędki) – wszędzie, poza dużym okapem
Uwaga! Na duży okap można wchodzić tylko z dolną asekuracją.

II. Wspinacze mogą otrzymać liny do asekuracji:
1) wędka – rzeźbiony panel i pionowa część ściany,
2) prowadzenie – duży okap,
Uwaga! Prowadzenie na rzeźbionym panelu – tylko na własnym sprzęcie (lina oraz ekspresy).

III. Wspinacze są obowiązani do używania wyłącznie sprzętu dobrej jakości i właściwego przeznaczenia. Do asekuracji wolno używać przyrządów bezpiecznych, posiadających atest (UIAA, CE, DIN), jak np. płytka Stichta, kubek Lowe’a, Gri-gri, Bug DMM itp.
Na ścianie: nie wolno asekurować za pomocą ósemek zjazdowych na prowadzeniu – sposobem dolnym.

IV. Asekurować należy bezpiecznie i skutecznie wg najlepszych zasad, oszczędzając sprzęt i wyposażenie ściany. W szczególności zabranie się zbyt szybkiego opuszczania wspinaczy zjeżdżających pod ścianę.
1) Asekurant podczas ubezpieczania partnera na wędce powinien stać co najmniej 2m. wstecz i nieco w bok od punktu przełożenia liny.
2) Na linie asekuracyjnej za przyrządem należy luźno zawiązać węzeł zabezpieczający (supeł).

V. Linę z uprzężą łączyć można jedynie przy pomocy następujących węzłów:
1) ósemkowego,
2) tatrzańskiego skrajnego z podwójnym zabezpieczeniem
Uwaga! Nie jest dozwolone łączenie liny z uprzężą za pomocą karabinka.

VI. Każdy wspinający się powinien mieć do dyspozycji wolny pas ściany o szerokości ok. l,5m.

VII. Zabrania się wspinać w układzie „jeden pod drugim” Opracował: Marcin Bibro – Instruktor Wspinaczki Sportowej

Tarnów czerwiec 2004 – Dyrektor TOSiR

 

Skip to content