Cennik – ściana wspinaczkowa

WYSOKOŚĆ OPŁAT OBOWIĄZUJĄCYCH NA ŚCIANIE WSPINACZKOWEJ – Krupnicza 8a

Za 1 godzinę zegarową:

L.p.Rodzaj opłatyWysokość opłat(w tym VAT 8%)(cele sportowo-rekreacyjne)Wysokość opłat zwolnionych z VAT§ 13 ust.1 pkt 13 rozporządzenia MF

1.

Udostępnienie 1/3 boiska wraz ze ściana wspinaczkową74,00zł74,00zł

 

Dla zorganizowanych grup członków stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa w kategorii wiekowej „seniorzy”:  

2.

Udostępnienie 1/3 boiska wraz ze ściana wspinaczkową56,00zł56,00zł

 

Dla zorganizowanych grup członków stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa w kategorii wiekowej innej niż „seniorzy”:   

3.

Udostępnienie 1/3 boiska wraz ze ściana wspinaczkową40,00zł40,00zł

Za 1/2 godziny zegarowej:

L.p.Rodzaj opłatyWysokość opłat(w tym VAT 8%)(cele sportowo-rekreacyjne)Wysokość opłat zwolnionych z VAT§ 13 ust.1 pkt 13 rozporządzenia MF

1.

Udostępnienie 1/3 boiska wraz ze ściana wspinaczkową37,00zł37,00zł

 

Dla zorganizowanych grup członków stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa w kategorii wiekowej „seniorzy”:  

2.

Udostępnienie 1/3 boiska wraz ze ściana wspinaczkową28,00zł28,00zł

 

Dla zorganizowanych grup członków stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa w kategorii wiekowej innej niż „seniorzy”:   

3.

Udostępnienie 1/3 boiska wraz ze ściana wspinaczkową20,00zł20,00zł

  1. Z ściany wspinaczkowej należy korzystać przy zachowaniu następujących warunków: w ustalonych w harmonogramie godzinach korzystania z ściany wspinaczkowej zajęcia prowadzone mogą być tylko w postaci grup zorganizowanych. Zorganizowana grupa zawodników znajdująca się pod opieką jednego instruktora lub trenera nie może liczyć więcej niż 12 osób .
  2. Zasady korzystania z obiektu oraz urządzeń zawarte są w Regulaminach korzystania z obiektu i jego wyposażenia.
  3. Wysokość opłat oraz zasady stosowania reguluje zarządzenie Nr 366/2013 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 24.09.2013 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z hali sportowo-widowiskowej przy ul. Krupniczej w Tarnowie.
  4. Hala TOSiR posiada terminal kart płatniczych i akceptuje karty VISA i MasterCard.

 

Powrót do obiektu: Ściana wspinaczkowa TOSiR
Zobacz regulamin obiektu: Regulamin – ściana wspinaczkowa TOSIR
Pozostałe obiekty: Zobacz wszystkie obiekty TOSiR

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony