logo BIP

Wysokość opłat obowiązujących na Ścianie Wspinaczkowej - Krupnicza 8a

Opłata za udostępnienie 1/3 boiska ze ścianą wspinaczkową

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
74
00
za 1 godzinę zegarową
 • Opłata za udostępnienie 1/3 boiska ze ścianą wspinaczkową na 1 godzinę zegarową

Opłata za udostępnienie 1/3 boiska ze ścianą wspinaczkową dla członków grup zorganizowanych

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
56
00
za 1 godzinę zegarową
 • Dla zorganizowanych grup członków stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa w kategorii wiekowej „seniorzy”

Opłata za udostępnienie 1/3 boiska ze ścianą wspinaczkową dla członków grup zorganizowanych

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
40
00
za 1 godzinę zegarową
 • Dla zorganizowanych grup członków stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa w kategorii wiekowej innej niż „seniorzy”

Opłata za udostępnienie 1/3 boiska ze ścianą wspinaczkową

Wysokość opłat zwolnionych z VAT§ 13 ust.1 pkt 13 rozporządzenia MF
74
00
za 1 godzinę zegarową
 • Opłata za udostępnienie 1/3 boiska ze ścianą wspinaczkową na 1 godzinę zegarową

Opłata za udostępnienie 1/3 boiska ze ścianą wspinaczkową dla członków grup zorganizowanych

Wysokość opłat zwolnionych z VAT§ 13 ust.1 pkt 13 rozporządzenia MF
56
00
za 1 godzinę zegarową
 • Dla zorganizowanych grup członków stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa w kategorii wiekowej „seniorzy”

Opłata za udostępnienie 1/3 boiska ze ścianą wspinaczkową dla członków grup zorganizowanych

Wysokość opłat zwolnionych z VAT§ 13 ust.1 pkt 13 rozporządzenia MF
40
00
za 1 godzinę zegarową
 • Dla zorganizowanych grup członków stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa w kategorii wiekowej innej niż „seniorzy”

Opłata za udostępnienie 1/3 boiska ze ścianą wspinaczkową

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
37
00
za 30 minut
 • Opłata za udostępnienie 1/3 boiska ze ścianą wspinaczkową na 1 godzinę zegarową

Opłata za udostępnienie 1/3 boiska ze ścianą wspinaczkową dla członków grup zorganizowanych

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
28
00
za 30 minut
 • Dla zorganizowanych grup członków stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa w kategorii wiekowej „seniorzy”

Opłata za udostępnienie 1/3 boiska ze ścianą wspinaczkową dla członków grup zorganizowanych

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
20
00
za 30 minut
 • Dla zorganizowanych grup członków stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa w kategorii wiekowej innej niż „seniorzy”

Opłata za udostępnienie 1/3 boiska ze ścianą wspinaczkową

Wysokość opłat zwolnionych z VAT§ 13 ust.1 pkt 13 rozporządzenia MF
37
00
za 30 minut
 • Opłata za udostępnienie 1/3 boiska ze ścianą wspinaczkową na 1 godzinę zegarową

Opłata za udostępnienie 1/3 boiska ze ścianą wspinaczkową dla członków grup zorganizowanych

Wysokość opłat zwolnionych z VAT§ 13 ust.1 pkt 13 rozporządzenia MF
28
00
za 30 minut
 • Dla zorganizowanych grup członków stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa w kategorii wiekowej „seniorzy”

Opłata za udostępnienie 1/3 boiska ze ścianą wspinaczkową dla członków grup zorganizowanych

Wysokość opłat zwolnionych z VAT§ 13 ust.1 pkt 13 rozporządzenia MF
20
00
za 30 minut
 • Dla zorganizowanych grup członków stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa w kategorii wiekowej innej niż „seniorzy”

Pozostałe informacje:

 1. Z ściany wspinaczkowej należy korzystać przy zachowaniu następujących warunków: w ustalonych w harmonogramie godzinach korzystania z ściany wspinaczkowej zajęcia prowadzone mogą być tylko w postaci grup zorganizowanych. Zorganizowana grupa zawodników znajdująca się pod opieką jednego instruktora lub trenera nie może liczyć więcej niż 12 osób .
 2. Zasady korzystania z obiektu oraz urządzeń zawarte są w Regulaminach korzystania z obiektu i jego wyposażenia.
 3. Wysokość opłat oraz zasady stosowania reguluje zarządzenie Nr 366/2013 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 24.09.2013 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z hali sportowo-widowiskowej przy ul. Krupniczej w Tarnowie.
 4. Hala TOSiR posiada terminal kart płatniczych i akceptuje karty VISA i MasterCard.
Skip to content