Cennik – zespół boisk sportowych

WYSOKOŚĆ OPŁAT OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENACH REKREACYJNYCH ul. Wojska Polskiego 14

Udostępnienie boiska piłkarskiego na 1 godzinę bez oświetlenia.

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat całe boiskoWysokość opłat 1/2 boiskaWysokość opłat 1/3 boiska

1.

dla stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa w przypadku zorganizowanych grup w kategorii wiekowej „seniorzy”180 zł90 zł60 zł

2.

dla stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa w przypadku zorganizowanych grup w kategorii wiekowej innej niż „seniorzy” (dzieci i młodzież)36 zł18 zł12 zł

3.

dla osób i podmiotów nie wymienionych w pkt. 1) i 2)270 zł135 zł90 zł

Udostępnienie boiska piłkarskiego na 1/2 godziny bez oświetlenia.

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat całe boiskoWysokość opłat 1/2 boiskaWysokość opłat 1/3 boiska

1.

dla stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa w przypadku zorganizowanych grup w kategorii wiekowej „seniorzy”90 zł45 zł30 zł

2.

dla stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa w przypadku zorganizowanych grup w kategorii wiekowej innej niż „seniorzy” (dzieci i młodzież)18 zł9 zł6 zł

3.

dla osób i podmiotów nie wymienionych w pkt. 1) i 2)135 zł67,50 zł45 zł

Za udostępnienie boiska z oświetleniem stosowana będzie dopłata w wysokości 20,00 zł za każdą godzinę i odpowiednio 10,00 zł za ½ godziny.

Wysokość opłat oraz zasady stosowania reguluje zarządzenie Nr 387/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni przy ul. Wojska Polskiego 14 w Tarnowie .

Zasady korzystania z boiska:

1. Obiekt czynny jest codziennie w godzinach od 10.00 do 22.00.
2. Boisko jest obiektem ogólnie dostępnym dla osób indywidualnych, z którego korzystają bez wnoszenia odpłatności.
3. W czasie trwania roku szkolnego, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 do 14.00 pierwszeństwo w korzystaniu mają jednostki oświatowe Gminy Miasta Tarnowa do przeprowadzania zajęć z wychowania fizycznego ujętych w planach lekcji poszczególnych szkół.
4. Od poniedziałku do piątku w godz. od 14.00 do 22.00 obiekt powinien być ogólnie dostępny za wyjątkiem możliwości rezerwacji:
1) w godzinach od 16.00 do 18.30 dla stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w przypadku zorganizowanych grup w kategorii wiekowej innej niż „seniorzy” (dzieci i młodzież),
2) w godzinach od 18.30 do 22.00 dla stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w przypadku zorganizowanych grup w kategorii wiekowej „seniorzy”,
5. W soboty, niedziele i święta dopuszcza się rezerwację i udostępnianie boiska na organizowanie i przeprowadzanie rozgrywek w ramach kalendarza Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.
6. Łączny czas rezerwacji, o których w ust. 4 i 5, nie może przekraczać 30% godzin zegarowych tygodniowego czasu udostępniania obiektu wynoszącego 84 godzin.
7. W przypadku wolnych terminów w okresach, o którym mowa w ust. 4 i 5, dopuszcza się udostępnianie boiska grupom zorganizowanym oraz stowarzyszeniom sportowym mającym siedzibę w innych miejscowościach.
8. W przypadku podziału boiska na trzy części jedna część winna być ogólnie dostępna dla osób indywidualnych.
9. W szczególnych przypadkach, po uzgodnieniu z kierownikiem obiektu, dopuszcza się wcześniejsze rozpoczęcie udostępnienia boiska.
10. Zabrania się korzystania z boiska osobom z obuwiem sportowym posiadającym kolce biegowe lub wkręty piłkarskie.

 

zobacz regulamin boisk / zobacz zespół boisk sportowch
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony