Cennik – zespół boisk sportowych o sztucznej nawierzchni

WYSOKOŚĆ OPŁAT OBOWIĄZUJĄCYCH NA BOISKU O SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat(w tym VAT 8%)

Za 1 godzinę korzystania z boiska ze sztuczną nawierzchnią

1.

dla stowarzyszeń i fundacji sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w przypadku zorganizowanych grup w kategorii wiekowej „seniorzy”240,00 zł

2.

dla stowarzyszeń i fundacji sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w przypadku zorganizowanych grup w kategorii wiekowej innej niż „seniorzy”50,00 zł

3.

dla zorganizowanych grup i podmiotów nie wymienionych w pkt. 1 i 2 360,00 zł

4.

z boiska ze sztucznym oświetleniem stosowana będzie dopłata24,00 zł

Pozostałe informacje:

 1. Za korzystanie z połowy boiska oraz za pół godziny zegarowej korzystania stosowana będzie opłata w wysokości 50% opłat ustalonych w pkt 1 do 3.
 2. Za pół godziny korzystania z boiska ze sztucznym oświetleniem stosowana będzie dopłata w wysokości 50% opłaty ustalonej w pkt 4.
 3. Zwalnia się z opłat placówki oświatowe będące jednostkami budżetowymi Gminy Miasta Tarnowa tylko w przypadku prowadzenia zajęć z Wychowania Fizycznego ujętych w planach lekcji poszczególnych szkół.
 4. Wysokość oraz zasady stosowania opłat reguluje zarządzenie nr …/2019 Dyrektora TOSiR z dnia 21 sierpnia 2019 r. 

  Zasady korzystania z boiska:

  1. Obiekt czynny jest codziennie w godzinach od 10.00 do 22.00.
  2. Boisko jest obiektem ogólnie dostępnym dla osób indywidualnych, z którego korzystają bez wnoszenia odpłatności.
  3. W czasie trwania roku szkolnego, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 do 14.00 pierwszeństwo w korzystaniu mają jednostki oświatowe Gminy Miasta Tarnowa do przeprowadzania zajęć z wychowania fizycznego ujętych w planach lekcji poszczególnych szkół.
  4. Od poniedziałku do piątku w godz. od 14.00 do 22.00 obiekt powinien być ogólnie dostępny za wyjątkiem możliwości rezerwacji:

          1) w godzinach od 16.00 do 18.30 dla stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w przypadku               zorganizowanych grup w kategorii wiekowej innej niż „seniorzy” (dzieci i młodzież),

          2) w godzinach od 18.30 do 22.00 dla stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w                                   przypadku   zorganizowanych grup w kategorii wiekowej „seniorzy”,

  1. W soboty, niedziele i święta dopuszcza się rezerwację i udostępnianie boiska na organizowanie i przeprowadzanie rozgrywek w ramach kalendarza Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.
  2. Łączny czas rezerwacji, o których w ust. 4 i 5, nie może przekraczać 30% godzin zegarowych tygodniowego czasu udostępniania obiektu wynoszącego 84 godzin.
  3. W przypadku wolnych terminów w okresach, o którym mowa w ust. 4 i 5, dopuszcza się udostępnianie boiska grupom zorganizowanym oraz stowarzyszeniom sportowym mającym siedzibę w innych miejscowościach.
  4. W przypadku podziału boiska na trzy części jedna część winna być ogólnie dostępna dla osób indywidualnych.
  5. W szczególnych przypadkach, po uzgodnieniu z kierownikiem obiektu, dopuszcza się wcześniejsze rozpoczęcie udostępnienia boiska.
  6. Zabrania się korzystania z boiska osobom z obuwiem sportowym posiadającym kolce biegowe lub wkręty piłkarskie.

zobacz opis obiektuzobacz cennikzobacz inne obiekty

 

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony