logo BIP

Wysokość opłat obowiązujących na boisku o sztucznej nawierzchni

Opłata za korzystanie z boiska ze sztuczną nawierzchnią dla stowarzyszeń i fundacji sportowych

Wysokość opłat w tym VAT 8%
380 zł za 1 godzinę zegarową
 • Opłata za korzystanie z boiska ze sztuczną nawierzchnią dla stowarzyszeń i fundacji sportowych​ mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w przypadku zorganizowanych grup w kategorii wiekowej „seniorzy” za 1 godzinę zegarową
 • Za korzystanie z połowy boiska oraz za 1/2 godziny zegarowej korzystania stosowana będzie opłata w wysokości 50% opłat

Opłata za korzystanie z boiska ze sztuczną nawierzchnią dla stowarzyszeń i fundacji sportowych

Wysokość opłat w tym VAT 8%
125 zł za 1 godzinę zegarową
 • Dla stowarzyszeń i fundacji sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w przypadku zorganizowanych grup w kategorii wiekowej innej niż „seniorzy” za 1 godzinę zegarową
 • Za korzystanie z połowy boiska oraz za 1/2 godziny zegarowej korzystania stosowana będzie opłata w wysokości 50% opłat

Opłata za korzystanie z boiska ze sztuczną nawierzchnią dla grup i podmiotów nie wymienionych powyżej

Wysokość opłat w tym VAT 8%
540 zł za 1 godzinę zegarową
 •  

Dopłata za korzystanie z boiska ze sztuczną nawierzchnią ze sztucznym oświetleniem

Wysokość opłat w tym VAT 8%
260 zł za 1 godzinę zegarową
 • Dopłata za korzystanie z boiska ze sztuczną nawierzchnią ze sztucznym oświetleniem​ za 1 godzinę zegarową

Dopłata za korzystanie z boiska ze sztuczną nawierzchnią ze sztucznym oświetleniem​

Wysokość opłat w tym VAT 8%
145 zł za 30 minut
 • Dopłata za korzystanie z boiska ze sztuczną nawierzchnią ze sztucznym oświetleniem​ za 30 minut

Pozostałe informacje:

 1. Za korzystanie z połowy boiska oraz za 1/2 godziny zegarowej korzystania stosowana będzie opłata w wysokości 50% opłat ustalonych w pkt. 1. ust. a) do c).
 2. Zwalnia się z opłat placówki oświatowe będące jednostkami budżetowymi Gminy Miasta Tarnowa tylko w przypadku prowadzenia zajęć z Wychowania Fizycznego ujętych w planach lekcji poszczególnych szkół

Zasady korzystania z boiska:

 1. Obiekt czynny jest codziennie w godzinach od 10.00 do 22.00.
 2. Boisko jest obiektem ogólnie dostępnym dla osób indywidualnych, z którego korzystają bez wnoszenia odpłatności.
 3. W czasie trwania roku szkolnego, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 do 14.00 pierwszeństwo w korzystaniu mają jednostki oświatowe Gminy Miasta Tarnowa do przeprowadzania zajęć z wychowania fizycznego ujętych w planach lekcji poszczególnych szkół.
 4. Od poniedziałku do piątku w godz. od 14.00 do 22.00 obiekt powinien być ogólnie dostępny za wyjątkiem możliwości rezerwacji:

        1) w godzinach od 16.00 do 18.30 dla stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w przypadku               zorganizowanych grup w kategorii wiekowej innej niż „seniorzy” (dzieci i młodzież),

        2) w godzinach od 18.30 do 22.00 dla stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w przypadku   zorganizowanych grup w kategorii wiekowej „seniorzy”,

 1. W soboty, niedziele i święta dopuszcza się rezerwację i udostępnianie boiska na organizowanie i przeprowadzanie rozgrywek w ramach kalendarza Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.
 2. Łączny czas rezerwacji, o których w ust. 4 i 5, nie może przekraczać 30% godzin zegarowych tygodniowego czasu udostępniania obiektu wynoszącego 84 godzin.
 3. W przypadku wolnych terminów w okresach, o którym mowa w ust. 4 i 5, dopuszcza się udostępnianie boiska grupom zorganizowanym oraz stowarzyszeniom sportowym mającym siedzibę w innych miejscowościach.
 4. W przypadku podziału boiska na trzy części jedna część winna być ogólnie dostępna dla osób indywidualnych.
 5. W szczególnych przypadkach, po uzgodnieniu z kierownikiem obiektu, dopuszcza się wcześniejsze rozpoczęcie udostępnienia boiska.
 6. Zabrania się korzystania z boiska osobom z obuwiem sportowym posiadającym kolce biegowe lub wkręty piłkarskie.
Skip to content