logo BIP

Wysokość opłat obowiązujących na Stadionie Lekkoatletycznym - ul. Traugutta (Mościce)

Opłata dla stowarzyszeń i fundacji sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w przypadku zorganizowanych grup w kategorii wiekowej „seniorzy”

Wysokość opłat w tym VAT 8%
75
00
za 1 godzinę zegarową
  • Opłata ulgowa za korzystanie z Parku wodnego do 2 godzin - za każdą godzinę zegarową

Opłata dla stowarzyszeń i fundacji sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w przypadku zorganizowanych grup w kategorii wiekowej innej niż „seniorzy”

Wysokość opłat w tym VAT 8%
30
00
za 1 godzinę zegarową
  • Opłata ulgowa za korzystanie z Parku wodnego do 2 godzin - za każdą godzinę zegarową

Opłata dla zorganizowanych grup i podmiotów nie wymienionych powyżej

Wysokość opłat w tym VAT 8%
150
00
za 1 godzinę zegarową
  • Opłata ulgowa za korzystanie z Parku wodnego do 2 godzin - za każdą godzinę zegarową

Pozostałe informacje:

  1. Wysokość opłat oraz zasady stosowania reguluje zarządzenie Nr 106/2012 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze stadionu lekkoatletycznego przy ul. Traugutta w Tarnowie.
  2. Za korzystanie z połowy boiska oraz za pół godziny zegarowej korzystania stosowana będzie opłata w wysokości 50% opłat ustalonych w pkt 1 do 3.
  3. Zwalnia się z opłat placówki oświatowe będące jednostkami budżetowymi Gminy Miasta Tarnowa tylko w przypadku prowadzenia zajęć z Wychowania Fizycznego ujętych w planach lekcji poszczególnych szkół.
  4. Zobowiązuję kierującego obiektem do prowadzenia rejestru osób korzystających z usług i rejestru rezerwacji.
  5. Zasady korzystania z obiektu oraz urządzeń zawarte są w Regulaminie Stadionu.
Skip to content