Cennik – sala sportowa MDS

WYSOKOŚĆ OPŁAT OBOWIĄZUJĄCYCH W MIEJSKIM DOMU SPORTU W MOŚCICACH – sala sportowa

Za 1 godzinę zegarową:

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat (w tym VAT 8%) Wysokość opłat (w tym VAT 23%)

1

Opłata do 2 godzin zegarowych za każdą godzinę zegarową:

a)

dla zorganizowanych grup członków stowarzyszeń sportowych, mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa w kategorii wiekowej „seniorzy”80,00 zł 

b)

dla zorganizowanych grup członków stowarzyszeń sportowych, mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa w kategorii wiekowej innej niż „seniorzy” 50,00 zł

c)

dla osób i podmiotów nie wymienionych w pkt a) i b) 100,00 zł 120,00 zł

2

Opłata za 1 godzinę zegarową za korzystanie z sal do ćwiczeń / sal tanecznych 40,00 zł 50,00 zł

Pozostałe informacje:

  1. Zwalnia się z opłat za udostępnianie placówki oświatowe będące jednostkami  budżetowymi Gminy Miasta Tarnowa tylko w przypadku prowadzenia zajęć z Wychowania Fizycznego ujętych w planach lekcji klas z poszczególnych szkół.
  2. Za korzystanie 1/2 godziny zegarowej z sal w pkt 1 i 2 będzie naliczana opłata w wysokości 50%.
  3. Zobowiązuję kierownika obiektu do prowadzenia rejestru osób korzystających z usług i rejestru rezerwacji.
  4. Zasady korzystania z obiektu oraz urządzeń zawarte są w Regulaminie korzystania z obiektu i jego wyposażenia.
  5. Wysokość oraz zasady stosowania opłat reguluje zarządzenie Nr 18/2019 Dyrektora TOSiR z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Miejskiego Domu Sportu przy ul. Traugutta 5A w Tarnowie.

 

 

zobacz opis obiektuzobacz regulaminzobacz inne obiekty
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony