logo BIP

Wysokość opłat obowiązujących w Miejskim Domu Sportu w Mościcach - sala sportowa

Opłata dla grup członków zorganizowanych w kategorii wiekowej "Seniorzy"

Wysokość opłat w tym VAT 8%
115
00
za 1 godzinę zegarową
  • Dla zorganizowanych grup członków stowarzyszeń i fundacji sportowych, mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa w kategorii wiekowej „Seniorzy”

Opłata dla osób i podmiotów nie wymienionych powyżej

Wysokość opłat w tym VAT 8%
135
00
za 1 godzinę zegarową
  • Rezerwacja za godzinę zegarową

Opłata za korzystanie z sal do ćwiczeń / sal tanecznych

Wysokość opłat w tym VAT 8%
55
00
za 1 godzinę zegarową
  • Rezerwacja jednej sali na 1 godzinę zegarową

Opłata dla grup członków zorganizowanych w kategorii wiekowej innej niż "Seniorzy"

Wysokość opłat w tym VAT 23%
70
00
za 1 godzinę zegarową
  • Dla zorganizowanych grup członków stowarzyszeń i fundacji sportowych, mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa w kategorii wiekowej innej niż „Seniorzy”

Opłata dla osób i podmiotów nie wymienionych powyżej

Wysokość opłat w tym VAT 23%
160
00
za każdą godzinę zegarową
  • Rezerwacja za godzinę zegarową

Opłata za korzystanie z sal do ćwiczeń / sal tanecznych​

Wysokość opłat w tym VAT 23%
65
00
za 1 godzinę zegarową
  • Rezerwacja jednej sali na 1 godzinę zegarową

Pozostałe informacje:

  1. Za 1/2 godziny zegarowej korzystania stosowana będzie opłata w wysokości 50% opłat ustalonych w pkt 1. i 2.
  2. Zwalnia się z opłat placówki oświatowe będące jednostkami budżetowymi Gminy Miasta Tarnowa tylko w przypadku prowadzenia zajęć z Wychowania Fizycznego ujętych w planach lekcji klas z poszczególnych szkół.
Skip to content