Wysokość opłat obowiązujących w Miejskim Domu Sportu w Mościcach - sala sportowa

Opłata dla grup członków zorganizowanych w kategorii wiekowej "Seniorzy"

Wysokość opłat w tym VAT 8%
85
00
do 2 godzin za każdą godzinę zegarową
  • Dla zorganizowanych grup członków stowarzyszeń i fundacji sportowych, mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa w kategorii wiekowej „seniorzy”

Opłata dla osób i podmiotów wymienionych powyżej

Wysokość opłat w tym VAT 8%
105
00
do 2 godzin za każdą godzinę zegarową
  • Opłata ulgowa za korzystanie z Parku wodnego do 2 godzin - za każdą godzinę zegarową

Opłata za korzystanie z sal do ćwiczeń / sal tanecznych

Wysokość opłat w tym VAT 8%
45
00
za 1 godzinę zegarową
  • Opłata ulgowa za korzystanie z Parku wodnego do 2 godzin - za każdą godzinę zegarową

Opłata dla grup członków zorganizowanych w kategorii wiekowej innej niż "Seniorzy"

Wysokość opłat w tym VAT 23%
53
00
do 2 godzin za każdą godzinę zegarową
  • Dla zorganizowanych grup członków stowarzyszeń i fundacji sportowych, mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa w kategorii wiekowej innej niż „seniorzy”

Opłata dla osób i podmiotów wymienionych powyżej

Wysokość opłat w tym VAT 23%
125
00
do 2 godzin za każdą godzinę zegarową
  • Opłata ulgowa za korzystanie z Parku wodnego do 2 godzin - za każdą godzinę zegarową

Opłata za korzystanie z sal do ćwiczeń / sal tanecznych​

Wysokość opłat w tym VAT 23%
55
00
za 1 godzinę zegarową
  • Opłata ulgowa za korzystanie z Parku wodnego do 2 godzin - za każdą godzinę zegarową

Pozostałe informacje:

  1. Za 1/2 godziny zegarowej korzystania stosowana będzie opłata w wysokości 50% opłat ustalonych w pkt 1. i 2.
  2. Za korzystanie 1/2 godziny zegarowej z sal w pkt 1 i 2 będzie naliczana opłata w wysokości 50%.
  3. Zwalnia się z opłat placówki oświatowe będące jednostkami budżetowymi Gminy Miasta Tarnowa tylko w przypadku prowadzenia zajęć z Wychowania Fizycznego ujętych w planach lekcji klas z poszczególnych szkół.