Cennik – sala sportowa MDS

WYSOKOŚĆ OPŁAT OBOWIĄZUJĄCYCH W MIEJSKIM DOMU SPORTU W MOŚCICACH – sala sportowa

Za 1 godzinę zegarową:

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat (w tym VAT 8%) Wysokość opłat (w tym VAT 23%)

1

Opłata za udostępnienie sali wraz z zapleczem na 1 godzinę.70,00 zł70,00 zł

2

Opłata za udostępnienie sali wraz z zapleczem na 1/2 godziny.35,00 zł 35,00 zł

3

Opłata za udostępnienie sali wraz z zapleczem dla zorganizowanych grup członków stowarzyszeń sportowych, mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa w kategorii wiekowej „seniorzy” na 1 godzinę. 50,00 zł

4

Opłata za udostępnienie sali wraz z zapleczem dla zorganizowanych grup członków stowarzyszeń sportowych, mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa w kategorii wiekowej „seniorzy” na 1/2 godziny. 25,00 zł 

5

Opłata za udostępnienie sali wraz z zapleczem dla zorganizowanych grup członków stowarzyszeń sportowych, mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa w kategorii wiekowej innej niż „seniorzy” na 1 godzinę. 40,00 zł 

6

Opłata za udostępnienie sali wraz z zapleczem dla zorganizowanych grup członków stowarzyszeń sportowych, mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa w kategorii wiekowej innej niż „seniorzy” na 1/2 godziny. 20,00 zł 

Sala do ćwiczeń – sala taneczna:

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat (w tym VAT 8%)Wysokość opłat (w tym VAT 23%)

1

Opłata za udostępnienie sali wraz z zapleczem na 1 godzinę.20,00 zł20,00 zł

2

Opłata za udostępnienie sali wraz z zapleczem na 1/2 godziny.10,00 zł10,00 zł

Pozostałe informacje:

1.Zwalnia się z opłat za udostępnianie placówki oświatowe będące jednostkami  budżetowymi Gminy Miasta Tarnowa tylko w przypadku prowadzenia zajęć z Wychowania Fizycznego ujętych w planach lekcji klas z poszczególnych szkół.

2.Zobowiązuję kierownika obiektu do prowadzenia rejestru osób korzystających z usług i rejestru rezerwacji.

3.Zasady korzystania z obiektu oraz urządzeń zawarte są w Regulaminie korzystania z obiektu i jego wyposażenia.

4.Wysokość oraz zasady stosowania opłat reguluje zarządzenie Nr 471/2016 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Miejskiego Domu Sportu przy ul. Traugutta 5A w Tarnowie.

 

zobacz opis obiektuzobacz regulaminzobacz inne obiekty
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony