Cennik – Hala TOSIR

WYSOKOŚĆ OPŁAT OBOWIĄZUJĄCYCH NA HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ – ul. Krupnicza 8a

Za 1 godzinę zegarową:

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjneWysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne

1

Udostępnienie całego boiska170,00 zł

2

Udostępnienie 2/3 boiska130,00 zł

3

Udostępnienie 1/3 boiska 90,00 zł 

4

Udostępnienie 1/3 boiska wraz z ścianą wspinaczkową 120,00 zł

5

Udostępnienie hali wraz z widownią 280,00 zł 

Dla zorganizowanych grup członków stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa w kategorii wiekowej „seniorzy”:

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjneWysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne

1

Udostępnienie całego boiska 120,00 zł 

2

Udostępnienie 2/3 boiska 100,00 zł

3

Udostępnienie 1/3 boiska 70,00 zł

4

Udostępnienie 1/3 boiska wraz z ścianą wspinaczkową 90,00 zł 

5

Udostępnienie hali wraz z widownią 180,00 zł

Dla zorganizowanych grup członków stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa w kategorii wiekowej innej niż „seniorzy”:

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjneWysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne

1

Udostępnienie całego boiska 100,00 zł

2

Udostępnienie 2/3 boiska 80,00 zł

3

Udostępnienie 1/3 boiska 60,00 zł

4

Udostępnienie 1/3 boiska wraz z ścianą wspinaczkową 70,00 zł

5

Udostępnienie hali wraz z widownią 120,00 zł

Na inne cele niż wymienione wyżej:

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjneWysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne

1

Udostępnienie całego boiska 220,00 zł

2

Udostępnienie 2/3 boiska 180,00 zł

3

Udostępnienie 1/3 boiska 130,00 zł

4

Udostępnienie hali wraz z widownią 450,00 zł

Za korzystanie z pozostałych elementów:

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjneWysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne

a

Za 10 minut korzystania z saun od osoby 5,00 zł 

Pozostałe cenniki obowiązujące na Hali TOSiR (siłownia, sauna)

zobacz cennik siłowni / zobacz cennik sauny

 

Pozostałe informacje:

1. Zwalnia się z opłat placówki oświatowe będące jednostkami budżetowymi Gminy Miasta Tarnowa tylko w przypadku prowadzenia zajęć z Wychowania Fizycznego ujętych
w planach lekcji klas z poszczególnych szkół.
2. Za każde rozpoczęte kolejne 10 minut korzystania z sauny naliczana będzie opłata zgodnie
z cennikiem.
3. Zasady korzystania z obiektu oraz urządzeń zawarte są w Regulaminach korzystania
z obiektu i jego wyposażenia.

 

zobacz opis obiektu / zobacz regulamin / zobacz inne obiekty
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony