logo BIP

Wysokość opłat obowiązujących na hali widowiskowo-sportowej - ul. Krupnicza 8a

Udostępnienie całego boiska

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
250
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie całego boiska

Udostępnienie 2/3 boiska

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
200
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie 2/3 boiska

Udostępnienie 1/3 boiska

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
125
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie 1/3 boiska

Udostępnienie 1/3 boiska wraz z ścianą wspinaczkową

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
170
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie 1/3 boiska wraz z ścianą wspinaczkową

Udostępnienie hali wraz z widownią

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
360
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie hali wraz z widownią

Udostępnienie dodatkowych, mobilnych trybun

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
280
00
1 godzina zegarowa
 • Rozsuwane trybuny na płycie boiska

Dla zorganizowanych grup członków stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa w kategorii wiekowej „seniorzy”:

Udostępnienie całego boiska

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
180
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie całego boiska

Udostępnienie 2/3 boiska

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
150
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie 2/3 boiska

Udostępnienie 1/3 boiska

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
100
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie 1/3 boiska

Udostępnienie 1/3 boiska wraz z ścianą wspinaczkową

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
130
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie 1/3 boiska wraz z ścianą wspinaczkową

Udostępnienie hali wraz z widownią

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
250
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie hali wraz z widownią

Udostępnienie dodatkowych, mobilnych trybun

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
170
00
1 godzina zegarowa
 • Rozsuwane trybuny na płycie boiska

Dla zorganizowanych grup członków stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa w kategorii wiekowej innej niż „seniorzy”:

Udostępnienie całego boiska

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
140
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie całego boiska

Udostępnienie 2/3 boiska

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
115
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie 2/3 boiska

Udostępnienie 1/3 boiska

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
85
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie 1/3 boiska

Udostępnienie 1/3 boiska wraz z ścianą wspinaczkową

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
100
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie 1/3 boiska wraz z ścianą wspinaczkową

Udostępnienie hali wraz z widownią

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
180
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie hali wraz z widownią

Udostępnienie dodatkowych, mobilnych trybun

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
115
00
1 godzina zegarowa
 • Rozsuwane trybuny na płycie boiska

Na inne cele niż wymienione wyżej:

Udostępnienie całego boiska

Wysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne
320
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie całego boiska

Udostępnienie 1/3 boiska

Wysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne
190
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie 1/3 boiska

Udostępnienie 2/3 boiska

Wysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne
250
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie 2/3 boiska

Udostępnienie hali wraz z widownią

Wysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne
620
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie hali wraz z widownią
 • Za 1/2 godziny zegarowej korzystania stosowana będzie opłata w wysokości 50% opłat ustalonych w pkt 1 do 4.

Za korzystanie z pozostałych elementów:

Korzystanie z saun

Wysokość opłat w tym VAT 8 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne
12
00
10 minut/os
 • 10 minut korzystania z saun - cena za osobę

Korzystanie z saun

Wysokość opłat w tym VAT 8 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne
35
00
30 minut/os
 • 30 minut korzystania z saun - cena za osobę

Udostępnienie dodatkowych, mobilnych trybun

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
450
00
1 godzina zegarowa
 • Rozsuwane trybuny na płycie boiska

Pozostałe informacje:

 1. Zwalnia się z opłat placówki oświatowe będące jednostkami budżetowymi Gminy Miasta Tarnowa tylko w przypadku prowadzenia zajęć z Wychowania Fizycznego ujętych w planach lekcji klas z poszczególnych szkół.
 2. Minimalny czas rezerwacji sauny wynosi 1/2 godziny.
 3. Zasady korzystania z obiektu oraz urządzeń zawarte są w Regulaminach korzystania z obiektu i jego wyposażenia.
Skip to content