Wysokość opłat obowiązujących na hali widowiskowo-sportowej - ul. Krupnicza 8a

Udostępnienie całego boiska

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
200
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie całego boiska

Udostępnienie 2/3 boiska

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
150
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie 2/3 boiska

Udostępnienie 1/3 boiska

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
100
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie 1/3 boiska

Udostępnienie 1/3 boiska wraz z ścianą wspinaczkową

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
130
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie 1/3 boiska wraz z ścianą wspinaczkową

Udostępnienie hali wraz z widownią

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
300
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie hali wraz z widownią

Dla zorganizowanych grup członków stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa w kategorii wiekowej „seniorzy”:

Udostępnienie całego boiska

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
140
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie całego boiska

Udostępnienie 2/3 boiska

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
115
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie 2/3 boiska

Udostępnienie 1/3 boiska

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
80
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie 1/3 boiska

Udostępnienie 1/3 boiska wraz z ścianą wspinaczkową

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
100
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie 1/3 boiska wraz z ścianą wspinaczkową

Udostępnienie hali wraz z widownią

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
200
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie hali wraz z widownią

Dla zorganizowanych grup członków stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa w kategorii wiekowej innej niż „seniorzy”:

Udostępnienie całego boiska

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
110
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie całego boiska

Udostępnienie 2/3 boiska

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
90
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie 2/3 boiska

Udostępnienie 1/3 boiska

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
65
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie 1/3 boiska

Udostępnienie 1/3 boiska wraz z ścianą wspinaczkową

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
75
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie 1/3 boiska wraz z ścianą wspinaczkową

Udostępnienie hali wraz z widownią

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
150
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie hali wraz z widownią

Na inne cele niż wymienione wyżej:

Udostępnienie całego boiska

Wysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne
250
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie całego boiska

Udostępnienie 1/3 boiska

Wysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne
150
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie 1/3 boiska

Udostępnienie 2/3 boiska

Wysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne
200
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie 2/3 boiska

Udostępnienie hali wraz z widownią

Wysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne
500
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie hali wraz z widownią

Za korzystanie z pozostałych elementów:

Korzystanie z saun

Wysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne
6
00
10 minut/os
 • 10 minut korzystania z saun - cena za osobę

Pozostałe informacje:

1. Zwalnia się z opłat placówki oświatowe będące jednostkami budżetowymi Gminy Miasta Tarnowa tylko w przypadku prowadzenia zajęć z Wychowania Fizycznego ujętych w planach lekcji klas z poszczególnych szkół.
2. Za każde rozpoczęte kolejne 10 minut korzystania z sauny naliczana będzie opłata zgodnie z cennikiem.
3. Zasady korzystania z obiektu oraz urządzeń zawarte są w Regulaminach korzystania z obiektu i jego wyposażenia.