Cennik – Hala TOSIR

WYSOKOŚĆ OPŁAT OBOWIĄZUJĄCYCH NA HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ – ul. Krupnicza 8a

Za 1 godzinę zegarową:

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjneWysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne

1

Udostępnienie całego boiska150,00 zł

2

Udostępnienie 2/3 boiska110,00 zł

3

Udostępnienie 1/3 boiska 70,00 zł 

4

Udostępnienie 1/3 boiska wraz z ścianą wspinaczkową 100,00 zł

5

Udostępnienie hali wraz z widownią 250,00 zł 

Dla zorganizowanych grup członków stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa w kategorii wiekowej „seniorzy”:

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjneWysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne

1

Udostępnienie całego boiska 100,00 zł 

2

Udostępnienie 2/3 boiska 80,00 zł

3

Udostępnienie 1/3 boiska 50,00 zł

4

Udostępnienie 1/3 boiska wraz z ścianą wspinaczkową 70,00 zł 

5

Udostępnienie hali wraz z widownią 150,00 zł

Dla zorganizowanych grup członków stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa w kategorii wiekowej innej niż „seniorzy”:

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjneWysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne

1

Udostępnienie całego boiska 80,00 zł

2

Udostępnienie 2/3 boiska 56,00 zł

3

Udostępnienie 1/3 boiska 40,00 zł

4

Udostępnienie 1/3 boiska wraz z ścianą wspinaczkową 50,00 zł

5

Udostępnienie hali wraz z widownią 90,00 zł

Na inne cele niż wymienione wyżej:

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjneWysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne

1

Udostępnienie całego boiska 200,00 zł

2

Udostępnienie 2/3 boiska 160,00 zł

3

Udostępnienie 1/3 boiska 110,00 zł

4

Udostępnienie hali wraz z widownią 400,00 zł

Za korzystanie z pozostałych elementów:

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjneWysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne

1

Siłownia za 1 godz. 10,00 zł

2

Z karnetu uprawniającego do 10 wstępów na siłownię po 1 godz. zegarowej. 80,00 zł

3

Za 10 minut korzystania z saun od osoby 3,50 zł 

Pozostałe cenniki obowiązujące na Hali TOSiR (siłownia, sauna)

zobacz cennik siłowni / zobacz cennik sauny

 

Pozostałe informacje:

 1. Za 1/2 godziny zegarowej korzystania stosowana będzie oplata w wysokości 50% opłat ustalonych w pkt. 1 do 4.
 2. Zwalnia się z opłat placówki oświatowe będące jednostkami budżetowymi Gminy Miasta Tarnowa tylko w przypadku prowadzenia zajęć z Wychowania Fizycznego ujętych w planach lekcji klas z poszczególnych szkół.
 3. Zobowiązuję kierownika obiektu do prowadzenia rejestru osób korzystających z usług i rejestru rezerwacji.
 4. W rejestrze korzystania z saun musi być odnotowana godzina wejścia i wyjścia osoby korzystającej z sauny.
 5. Za każde rozpoczęte kolejne 10 minut korzystania z sauny naliczana będzie opłata zgodnie z cennikiem.
 6. Z ściany wspinaczkowej należy korzystać przy zachowaniu następujących warunków:
  1) w ustalonych w harmonogramie godzinach korzystania z ściany wspinaczkowej zajęcia prowadzone mogą być tylko w postaci grup zorganizowanych.
  2) zorganizowana grupa zawodników znajdująca się pod opieką jednego instruktora lub trenera nie może liczyć więcej niż 12 osób.
 7. Zasady korzystania z obiektu oraz urządzeń zawarte są w Regulaminach korzystania z obiektu i jego wyposażenia.

 

zobacz opis obiektu / zobacz regulamin / zobacz inne obiekty
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony