Cennik – Hala TOSIR

WYSOKOŚĆ OPŁAT OBOWIĄZUJĄCYCH NA HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ – ul. Krupnicza 8a

Za 1 godzinę zegarową:

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjneWysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne

1

Udostępnienie całego boiska110,00 zł130,00 zł

2

Udostępnienie 2/3 boiska84,00 zł100,00 zł

3

Udostępnienie 1/3 boiska 54,00 zł 70,00 zł

4

Udostępnienie 1/3 boiska wraz z ścianą wspinaczkową 74,00 zł

5

Udostępnienie hali wraz z widownią 140,00 zł 200,00 zł

Dla zorganizowanych grup członków stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa w kategorii wiekowej „seniorzy”:

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjneWysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne

1

Udostępnienie całego boiska 80,00 zł 

2

Udostępnienie 2/3 boiska 60,00 zł

3

Udostępnienie 1/3 boiska 40,00 zł

4

Udostępnienie 1/3 boiska wraz z ścianą wspinaczkową 56,00 zł 

5

Udostępnienie hali wraz z widownią 100,00 zł

Dla zorganizowanych grup członków stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa w kategorii wiekowej innej niż „seniorzy”:

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjneWysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne

1

Udostępnienie całego boiska 60,00 zł

2

Udostępnienie 2/3 boiska 46,00 zł

3

Udostępnienie 1/3 boiska 30,00 zł

4

Udostępnienie 1/3 boiska wraz z ścianą wspinaczkową 40,00 zł

5

Udostępnienie hali wraz z widownią 70,00 zł

Za 1/2 godziny zegarowej:

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjneWysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne

1

Udostępnienie całego boiska55,00 zł65,00 zł

2

Udostępnienie 2/3 boiska42,00 zł50,00 zł

3

Udostępnienie 1/3 boiska 27,00 zł 35,00 zł

4

Udostępnienie 1/3 boiska wraz z ścianą wspinaczkową 37,00 zł 

5

Udostępnienie hali wraz z widownią 70,00 zł 100,00 zł

Dla zorganizowanych grup członków stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa w kategorii wiekowej „seniorzy”:

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjneWysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne

1

Udostępnienie całego boiska 40,00 zł 

2

Udostępnienie 2/3 boiska 30,00 zł

3

Udostępnienie 1/3 boiska 20,00 zł

4

Udostępnienie 1/3 boiska wraz z ścianą wspinaczkową 28,00 zł

5

Udostępnienie hali wraz z widownią 50,00 zł 

Dla zorganizowanych grup członków stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa w kategorii wiekowej innej niż „seniorzy”:

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjneWysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne

1

Udostępnienie całego boiska 30,00 zł

2

Udostępnienie 2/3 boiska 23,00 zł

3

Udostępnienie 1/3 boiska 15,00 zł 

4

Udostępnienie 1/3 boiska wraz z ścianą wspinaczkową 20,00 zł

5

Udostępnienie hali wraz z widownią 35,00 zł

Pozostałe cenniki obowiązujące na Hali TOSiR (siłownia, sauna)

zobacz cennik siłowni / zobacz cennik sauny

 

Pozostałe informacje:

 1. Zwalnia się z opłat za korzystanie z boisk placówki oświatowe będące jednostkami budżetowymi Gminy Miasta Tarnowa tylko w przypadku prowadzenia zajęć z Wychowania Fizycznego ujętych w planach lekcji klas z poszczególnych szkół.
 2. Zobowiązuję kierownika obiektu do prowadzenia rejestru osób korzystających z usług i rejestru rezerwacji.
 3. W rejestrze korzystania z saun musi być odnotowana godzina wejścia i wyjścia osoby korzystającej z sauny.
 4. Za każde rozpoczęte kolejne 10 minut korzystania z sauny naliczana będzie opłata zgodnie z cennikiem.
 5. Z ściany wspinaczkowej należy korzystać przy zachowaniu następujących warunków:
  1) w ustalonych w harmonogramie godzinach korzystania z ściany wspinaczkowej zajęcia prowadzone mogą być tylko w postaci grup zorganizowanych,
  2) zorganizowana grupa zawodników znajdująca się pod opieką jednego instruktora lub trenera nie może liczyć więcej niż 12 osób.
 6. Zasady korzystania z obiektu oraz urządzeń zawarte są w Regulaminach korzystania z obiektu i jego wyposażenia.
 7. Wysokość opłat oraz zasady stosowania reguluje zarządzenie Nr 366/2013 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 24.09.2013 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z hali sportowo-widowiskowej przy ul. Krupniczej w Tarnowie.

 

zobacz opis obiektu / zobacz regulamin / zobacz inne obiekty
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony