logo BIP

Wysokość opłat obowiązujących na hali widowiskowo-sportowej - ul. Krupnicza 8a

Udostępnienie całego boiska

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
230
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie całego boiska

Udostępnienie 2/3 boiska

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
180
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie 2/3 boiska

Udostępnienie 1/3 boiska

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
115
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie 1/3 boiska

Udostępnienie 1/3 boiska wraz z ścianą wspinaczkową

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
160
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie 1/3 boiska wraz z ścianą wspinaczkową

Udostępnienie hali wraz z widownią

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
340
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie hali wraz z widownią

Udostępnienie dodatkowych, mobilnych trybun

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
260
00
1 godzina zegarowa
 • Rozsuwane trybuny na płycie boiska

Dla zorganizowanych grup członków stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa w kategorii wiekowej „seniorzy”:

Udostępnienie całego boiska

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
170
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie całego boiska

Udostępnienie 2/3 boiska

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
140
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie 2/3 boiska

Udostępnienie 1/3 boiska

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
95
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie 1/3 boiska

Udostępnienie 1/3 boiska wraz z ścianą wspinaczkową

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
120
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie 1/3 boiska wraz z ścianą wspinaczkową

Udostępnienie hali wraz z widownią

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
230
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie hali wraz z widownią

Udostępnienie dodatkowych, mobilnych trybun

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
160
00
1 godzina zegarowa
 • Rozsuwane trybuny na płycie boiska

Dla zorganizowanych grup członków stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa w kategorii wiekowej innej niż „seniorzy”:

Udostępnienie całego boiska

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
130
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie całego boiska

Udostępnienie 2/3 boiska

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
105
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie 2/3 boiska

Udostępnienie 1/3 boiska

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
80
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie 1/3 boiska

Udostępnienie 1/3 boiska wraz z ścianą wspinaczkową

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
95
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie 1/3 boiska wraz z ścianą wspinaczkową

Udostępnienie hali wraz z widownią

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
170
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie hali wraz z widownią

Udostępnienie dodatkowych, mobilnych trybun

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
105
00
1 godzina zegarowa
 • Rozsuwane trybuny na płycie boiska

Na inne cele niż wymienione wyżej:

Udostępnienie całego boiska

Wysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne
300
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie całego boiska

Udostępnienie 1/3 boiska

Wysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne
180
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie 1/3 boiska

Udostępnienie 2/3 boiska

Wysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne
230
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie 2/3 boiska

Udostępnienie hali wraz z widownią

Wysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne
580
00
1 godzina zegarowa
 • Udostępnienie hali wraz z widownią
 • Za 1/2 godziny zegarowej korzystania stosowana będzie opłata w wysokości 50% opłat ustalonych w pkt 1 do 4.

Za korzystanie z pozostałych elementów:

Korzystanie z saun

Wysokość opłat w tym VAT 8 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne
11
00
10 minut/os
 • 10 minut korzystania z saun - cena za osobę

Korzystanie z saun

Wysokość opłat w tym VAT 8 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne
33
00
30 minut/os
 • 30 minut korzystania z saun - cena za osobę

Udostępnienie dodatkowych, mobilnych trybun

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
430
00
1 godzina zegarowa
 • Rozsuwane trybuny na płycie boiska

Pozostałe informacje:

 1. Zwalnia się z opłat placówki oświatowe będące jednostkami budżetowymi Gminy Miasta Tarnowa tylko w przypadku prowadzenia zajęć z Wychowania Fizycznego ujętych w planach lekcji klas z poszczególnych szkół.
 2. Minimalny czas rezerwacji sauny wynosi 1/2 godziny.
 3. Zasady korzystania z obiektu oraz urządzeń zawarte są w Regulaminach korzystania z obiektu i jego wyposażenia.
Skip to content