Cennik – boisko zadaszone o sztucznej nawierzchni

WYSOKOŚĆ OPŁAT OBOWIĄZUJĄCYCH NA BOISKU  ZADASZONYM O SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat(w tym VAT 8%)

Za 1 godzinę korzystania z boiska zadaszonego ze sztuczną nawierzchnią

1.

dla stowarzyszeń i fundacji sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w przypadku zorganizowanych grup w kategorii wiekowej „seniorzy”

2.

dla stowarzyszeń i fundacji sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w przypadku zorganizowanych grup w kategorii wiekowej innej niż „seniorzy”

3.

dla zorganizowanych grup i podmiotów nie wymienionych w pkt. 1 i 2

4.

z boiska ze sztucznym oświetleniem stosowana będzie dopłata

Pozostałe informacje:

  1. Za korzystanie z połowy boiska oraz za pół godziny zegarowej korzystania stosowana będzie opłata w wysokości 50% opłat ustalonych w pkt 1 do 3.
  2. Za pół godziny korzystania z boiska ze sztucznym oświetleniem stosowana będzie dopłata w wysokości 50% opłaty ustalonej w pkt 4.
  3. Zwalnia się z opłat placówki oświatowe będące jednostkami budżetowymi Gminy Miasta Tarnowa tylko w przypadku prowadzenia zajęć z Wychowania Fizycznego ujętych w planach lekcji poszczególnych szkół.
  4. Wysokość oraz zasady stosowania opłat reguluje zarządzenie nr …/2019 Dyrektora TOSiR z dnia 21 sierpnia 2019 r. 
zobacz opis obiektuzobacz cennikzobacz inne obiekty
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony