Wstęp na obiekty TOSiR dla weteranów bezpłatny

Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji uprzejmie informuje iż w związku z wejściem w życie nowelizacji ” Ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw „opublikowanej w dniu 10 września w 2019 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej pod pozycją 1726 a obowiązującą od dnia 11 października 2019 r.  Weterani działań poza granicami państwa nabywają prawo do …” do bezpłatnego korzystania z hali sportowej , siłowni i pływalni będących w zasobie jednostek samorządu terytorialnego  ” po okazaniu ważnej legitymacji weterana wydanej przez MON .

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony