logo BIP

Regulamin basenu letniego w Mościcach

Regulamin basenu letniego w Mościcach ul. Tragutta 3

 1. Basen dla publiczności czynny jest od godz. 1000– 1900.
 2. Do korzystania z basenu upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu lub karnety wstępu.
 3. Wysokość opłat i rodzaj usług świadczonych na obiekcie określa cennik opracowany w oparciu o zapisy zarządzenia nr 152/2010 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 01.06.2010 r.
 4. Dzieci do lat 7-miu mogą przebywać na terenie obiektu oraz kąpać się wyłącznie pod opieką dorosłych.
 5. Zabrania się wstępu na teren obiektu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu.
 6. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, a nie oddane w depozyt na przechowanie, TOSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Osoby zamierzające korzystać z kąpieli obowiązuje umycie się pod prysznicem oraz noszenie stroju kąpielowego.
 8. Plażowanie dozwolone jest na terenie całego obiektu za wyjątkiem płyty wokół niecki basenu dla publiczności oraz wyłączonych z użytkowania terenów nieczynnego basenu sportowego.
 9. Za bezpieczeństwo osób indywidualnie korzystających z Pływalni odpowiedzialny jest etatowy – dyżurujący ratownik.
 10. Ratownikami są osoby noszące ubiór ratownika w kolorze pomarańczowym lub czerwonym z emblematami WOPR oraz czapkę ratownika.
 11. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników.
 12. Za bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach grupowych i przestrzeganie przepisów w tym zakresie odpowiedzialność ponosi osoba odpowiedzialna za prowadzenie tych zajęć.
 13. Osoby, które nie potrafią pływać nie mogą przekraczać w niecce granicy strefy dla osób nie umiejących pływać oznaczonej żółtymi bojami.
 14. Osoby znajdujące się na terenie basenu nie mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa ani zakłócać wypoczynku innym użytkownikom, a w szczególności zabrania się:
  • spożywania napojów alkoholowych i palenia papierosów;
  • skakać do niecki basenowej z rozbiegu, wrzucać lub popychać inne osoby do wody;
  • przebywania na terenie obiektu poza godzinami otwarcia Pływalni;
  • wprowadzania psów na teren Pływalni.
 15. Osoby naruszające porządek oraz przepisy regulaminu mogą być usuwane z obiektu.
 16. Osoby, które niszczą sprzęt lub urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę.
 17. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu można zgłaszać kierownikowi obiektu lub w biurze TOSiR ul. Traugutta 5a, tel. 14 622-07-10.

Dyrektor TOSiR

Skip to content