Pływalnia letnia Mościce

OBIEKT NIECZYNNY

Informacje


Kategoria: Baseny

Adres: ul. Traugutta 5a

Telefon: +48 666 371 332

Godziny otwarcia: Sezon letni 10:00 – 19:00

Terminal płatniczy: tak

Dodatkowe informacje:
Jakość wody : BADANIA JAKOŚCI WODY W NIECKACH BASENOWYCH ORAZ Z SYSTEMU CYRKULACJI SPEŁNIAJĄ NORMY OKREŚLONE W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 9.11.2015 W SPRAWIE WYMAGAŃ, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA PŁYWALNIACH W ZAKRESIE PARAMETRÓW MIKROBIOLOGICZNYCH I FIZYKOCHEMICZNYCH.