logo BIP

Regulamin Centrum Wypoczynku i Rekreacji "KANTORIA"

Regulamin Centrum Wypoczynku i Rekreacji „KANTORIA” przy ul. Piłsudskiego w Tarnowie

 1. Właścicielem Centrum Wypoczynku i Rekreacji „KANTORIA” (CWiR Kantoria) jest Gmina Miasta Tarnowa a Administratorem Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie ul. Traugutta 5a, tel. (14) 622-07-10, zwany dalej Ośrodkiem.
 2. CWiR „KANTORIA” jest udostępniana w okresie kwiecień – październik, codziennie w godzinach od 9:00 do 22:00 lub do zapadnięcia zmroku. Ośrodek zastrzega sobie możliwość zmiany czasu funkcjonowania obiektu z uwagi na warunki atmosferyczne.
 3. W skład obiektu wchodzi plaża, boisko do siatkówki plażowej, pergole, leżanki stacjonarne, punkt gastronomiczny obsługiwany przez podmiot zewnętrzny.
 4. Korzystanie z CWiR „KANTORIA” jest nieodpłatne.
 5. Osoby korzystające z CWiR „KANTORIA” zobowiązane są do:
  1) zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu,
  2) zachowania bezpieczeństwa podczas korzystania z atrakcji obiektu,
  3) zgłaszania obsłudze wszelkich nieprawidłowości stanu technicznego wyposażenia,
  4) przestrzegania porządku i niezaśmiecania terenu,
  5) dostosowania się do poleceń obsługi odpowiedzialnej za funkcjonowanie obiektu.
 6. Osobą korzystającym z zabrania się:
  1) przebywania na terenie obiektu poza godzinami jego otwarcia,
  2) wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia tytoniu, stosowania środków odurzających oraz przebywania w stanie wskazującym na ich spożycie.
  3) stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych użytkowników na utratę zdrowia lub kalectwo.
  4) zakłócania porządku i używania wulgaryzmów,
  5) wprowadzania zwierząt na plażę i boisko do siatkówki plażowej.
 7. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na obiekcie wyłączenie pod opieką osoby pełnoletniej.
 8. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, gotówkę, karty płatnicze, telefony komórkowe itp. pozostawione na obiekcie.
 9. Za zniszczone lub uszkodzone wyposażenie, elementy stałe CWiR „KANTORIA” obowiązuje odpłatność w kwocie ustalonej przez administratora. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiada opiekun prawny.
 10. Osoby naruszające porządek, przepisy Regulaminu lub nie stosujące się do zaleceń obsługi technicznej i służb porządkowych będą usuwane z terenu obiektu.
 11. Uwaga: Obiekt objęty całodobowym systemem monitoringu miejskiego.
 12. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania Regulaminu CWiR „KANTORIA” Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.
Skip to content