logo BIP

Regulamin Centrum Biegowego "Marcinka"

Regulamin Centrum Biegowego „Marcinka”

 1. Administratorem Centrum biegowego Marcinka jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie, ul. Traugutta 5A, tel. 14-622-07-10; 14-622-08-13
 2. Centrum biegowe czynne jest codziennie od świtu do zmroku.
 3. Korzystanie z centrum biegowego jest ogólnodostępne i bezpłatne.
 4. Z Centrum biegowego korzystać można wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
 5. Dzieci do lat 7 korzystać mogą z centrum biegowego wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 6. Z centrum biegowego korzystać można indywidualnie, rodzinnie lub w grupach zorganizowanych.
 7. Korzystanie z Centrum biegowego odbywa się na własną odpowiedzialność i ryzyko uczestnika.
 8. Każdy korzystający zobowiązany jest do zachowania bezpieczeństwa własnego, nie stwarzając jednocześnie zagrożenia dla innych osób.
 9. Korzystający zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na całym terenie Centrum biegowego.
 10. Zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu, stosowania środków odurzających oraz przebywania w stanie wskazującym na ich spożycie.
 11. Zabrania się poruszania się pojazdami mechanicznymi po terenie centrum biegowego.
 12. Osoby znajdujące się na obiekcie zobowiązane są do zachowania ogólno przyjętych zasad kultury przebywania w miejscach publicznych oraz do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
Skip to content