Kategoria: Aktualności

Puchar Polski Młodzików, Juniorów Młodszych, Juniorów, Młodzieżowców (P,C) oraz Seniorów(C) Tarnów 18-20marca 2022

Puchar Polski Młodzików, Juniorów Młodszych, Juniorów, Młodzieżowców (P,C) oraz Seniorów(C) Tarnów 18-20marca 2022

 

W Pucharze Polski Juniorów mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodnika na rok 2022. Zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego. 

Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.

Miejsce

18 marca 2022 – Hala Sportowa Państwowa Wyższa Zawodowa w Tarnowie (PIĄTEK)  Mickiewicza 8 33-100 Tarnów

19 – 20.marca  2022 – Hala Widowiskowo-Sportowa TOSiR (SOBOTA, NIEDZIELA) Krupnicza 8a 33-100 Tarnów

Harmonogram

18.03.2022 – Piątek PWSZ

Młodzicy – czasówki (10m)

 • 13:15 – 13:45 – potwierdzenie rejestracji w biurze zawodów,
 • 14:00 – 15:30 – praktyki i eliminacje,
 • 15:45 – 16:30 – finały,
 • 16:45 – ceremonia dekoracji medalistów.

Juniorzy młodsi, juniorzy, młodzieżowcy, seniorzy – czasówki (15m),

 • 16:00 – 16:45 – potwierdzenie rejestracji w biurze zawodów,
 • 17:00 –19:30 – praktyki i eliminacje,
 • 19:45 – 21:00 – finały,
 • 21:15 – ceremonia dekoracji medalistów

19.03.2022 – Sobota TOSiR

Młodzicy, Juniorzy młodsi – prowadzenie

 • 8:30-9:30 – potwierdzenie rejestracji w biurze zawodów
 • 9:45 – eliminacje młodzików i juniorów młodszych (start na 4 drogach równolegle, według list startowych),

Juniorzy, młodzieżowcy – prowadzenie

 • 12:00 – 12:30 – potwierdzenie rejestracji w biurze zawodów
 • 12:45 – eliminacje juniorów i młodzieżowców (start na 4 drogach równolegle, według list startowych).

Juniorzy młodsi, Juniorzy i młodzieżowcy – prowadzenie flash.

 PÓŁFINAŁ (16 osób w każdej kategorii)

 • 16:00 – 16:15 – sprawdzenie list startowych
 • 16:30 – półfinały juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców (start na 2 drogach równolegle, według list startowych).
 • Czyszczenie dróg po połowie stawki.

20.03.2022 – Niedziela TOSiR

Młodzicy, Juniorzy młodsi, Juniorzy oraz Młodzieżowcy – prowadzenie

 • 10:00 – otwarcie sfery izolacji
 • 11:00 – zamknięcie strefy izolacji
 • 11:15 – obserwacja drogi finałowej,
 • 11:30 – finał Młodzików, Juniorów Mł. Juniorów, Młodzieżowców.
 • Czyszczenie dróg po połowie stawki.
 • 15:00 – ceremonia dekoracji medalistów.

Harmonogram może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszeń zawodników w poszczególnych kategoriach i konkurencjach.

 

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony