logo BIP

Kategoria: Aktualności

MISTRZOSTWA TARNOWA W LEKKIEJ ATLETYCE TRÓJBÓJ LEKKOATLETYCZNY, CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY

„PAŁAC MŁODZIEŻY” TARNÓW

33-100 Tarnów, ul. Piłsudskiego 24

NIP 873 28 30 188, tel. 512 231 196

Tarnów, 05.06.2023

 

 

Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji podaje wyniki zawodów rozgrywanych w ramach Tarnowskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży, realizowanych w ramach Projektu „Tarnów – Nowe Spojrzenie”, finansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach programu Rozwój Lokalny na lata 2014-2021 oraz ze środków Budżetu Państwa. Realizatorem rozgrywek jest MKS Pałac Młodzieży Tarnów.

 

 

MISTRZOSTWA TARNOWA W LEKKIEJ ATLETYCE – IGRZYSKA DZIECI

TRÓJBÓJ LEKKOATLETYCZNY rywalizacja reprezentacji szkół (chłopcy i dziewczęta)

Stadion Sportowy TOSiR im. Trenera Emila Wzorka, ul. Piłsudskiego 32 w Tarnowie

30.05.2023 /wtorek/

 

 

DZIEWCZĘTA drużynowo    –    startowało 27 zawodniczek

 

 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 613 pkt
 2. Szkoła Podstawowa Nr 3 557 pkt
 3. Szkoła Podstawowa Nr 20 532 pkt
 4. Szkoła Podstawowa Nr 17 531 pkt
 5. Szkoła Podstawowa Nr 2 457 pkt

 

CHŁOPCY  drużynowo      –      startowało 23 zawodników

 

 1. Szkoła Podstawowa Nr 20 478 pkt
 2. Szkoła Podstawowa Nr 17 397 pkt
 3. Szkoła Podstawowa Nr 2 390 pkt
 4. Szkoła Podstawowa Nr 3 366 pkt    

 

DZIEWCZĘTA indywidualnie   –    startowało 27 zawodniczek

 

 1. Bigus Amelia SP 1 177 pkt
 2. Stelmach Patrycja SP 17 166 pkt
 3. Gębala Małgorzata SP 20 161 pkt
 4. Łakoma Anna SP 3 157 pkt
 5. Słowik Julia SP 1                            151 pkt
 6. Winiarska Milena SP 3 151 pkt

Mistrzostwa Tarnowa w trójboju lekkoatletycznym – Igrzyska Dzieci – chłopcy i dziewczęta – sprawozdanie

 

Tarnów, 29.05.2023

 

 

Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji podaje wyniki zawodów rozgrywanych w ramach Tarnowskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży, realizowanych w ramach Projektu „Tarnów – Nowe Spojrzenie”, finansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach programu Rozwój Lokalny na lata 2014-2021 oraz ze środków Budżetu Państwa. Realizatorem rozgrywek jest MKS Pałac Młodzieży Tarnów.

 

 

MISTRZOSTWA TARNOWA W LEKKIEJ ATLETYCE – IGRZYSKA DZIECI

CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY rywalizacja reprezentacji szkół (chłopcy i dziewczęta)

Stadion Sportowy TOSiR im. Trenera Emila Wzorka, ul. Piłsudskiego 32 w Tarnowie

26.05.2023 /piątek/

 

 

DZIEWCZĘTA drużynowo    –    startowało 31 zawodniczek

 1. Szkoła Podstawowa Nr 20                                                        1143 pkt
 2. Szkoła Podstawowa Nr 9 809 pkt
 3. Szkoła Podstawowa Nr 3 549 pkt
 4. Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół Muzycznych 429 pkt

    Szkoła Podstawowa Nr 20   II   p. k.                                                685 pkt

CHŁOPCY  drużynowo      –      startowało  26 zawodników

 1. Szkoła Podstawowa Nr 9 721 pkt
 2. Szkoła Podstawowa Nr 20 666 pkt
 3. Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół Muzycznych 596 pkt
 4. Szkoła Podstawowa Nr 3 439 pkt

DZIEWCZĘTA indywidualnie   –    startowało 31 zawodniczek

 1. Surowiec Inga SP 20 366 pkt
 2. Narkowicz Julia SP 20 241 pkt
 3. Drwal Olga SP 9                      203 pkt
 4. Baran Zuzanna SP 20 201 pkt
 5. Gogola Julia SP 20 174 pkt
 6. Pierzchała Natalia SP 20 161 pkt

 

CHŁOPCY indywidualnie   –    startowało   26 zawodników

 1. Kot Karol SP 9            202 pkt
 2. Soboń Mateusz SP 9            189 pkt
 3. Engel Stanisław ZSMuz 163 pkt
 4. Kajmowicz Szymon SP 3 161 pkt
 5. Krawiec Mikołaj SP 20 158 pkt
 6. Ordon Szymon SP 9    151 pkt

 

Mistrzostwa Tarnowa w czwórboju lekkoatletycznym – Igrzyska Dzieci – chłopcy i dziewczęta – sprawozdanie

Tarnów, 16.05.2023

 

 

Dyrektorzy

Szkół Podstawowych Tarnowa

 

Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji podaje informacje dotyczącą zawodów, rozgrywanych w ramach Tarnowskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży, realizowanych w ramach Projektu „Tarnów – Nowe Spojrzenie”, finansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach programu Rozwój Lokalny na lata 2014-2021 oraz ze środków Budżetu Państwa. Realizatorem rozgrywek jest MKS Pałac Młodzieży Tarnów.

 

MISTRZOSTWA TARNOWA W LEKKIEJ ATLETYCE

TRÓJBÓJ LEKKOATLETYCZNY, CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY

rywalizacja reprezentacji szkół (chłopcy i dziewczęta)

Stadion Sportowy TOSiR im. Trenera Emila Wzorka, ul. Piłsudskiego 32 w Tarnowie

 

 

 

TRÓJBÓJ LEKKOATLETYCZNY /rocznik 2012 i młodsi/

30.05.2023 (wtorek)  godz. 9.30

 

CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY /rocznik 2010 i młodsi/

26.05.2023 (piątek)  godz. 9.30

 

——————

Zgłoszenia do zawodów poprzez system SRS do dnia 25.05.2023 /czwartek/ do godz. 14.00  Obowiązek posiadania na zawodach listy zawodników (system SRS) podpisanej przez Dyrektora Szkoły i do okazania ważne legitymacje szkolne.  Regulamin szczegółowy – opublikowany na stronie Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego pod linkiem www.mszs.krakow.pl (opis konkurencji poniżej) Interpretację regulaminu i ewentualne kwestie sporne rozstrzyga kierownik zawodów. Kierownik zawodów – mgr Jarosław Wałaszek (tel. 502 424 357)

 

—————-

TRÓJBÓJ LEKKOATLETYCZNY

Uczestnictwo: W zawodach startują reprezentacje szkół podstawowych, oddzielnie dziewcząt i chłopców. Reprezentacja składa się z 5 dziewcząt lub 5 chłopców. Prawo startu mają dzieci z rocznika 2012 i młodsi.

Program zawodów:

 • bieg na 60 m,
 • skok w dal (ze strefy),
 • rzut piłeczką palantową (80 g).

Bieg 60 m – bieg będzie rozgrywany w seriach na czas, zawodnicy startują z bloków i biegną po przydzielonym im torze od startu do mety, zawodnik zostaje wyeliminowany z biegu po trzecim falstarcie zachowując prawo startu w następnych konkurencjach.

Skok w dal – strefa jest częścią rozbiegu, posypana kredą, szerokość strefy równa się szerokości rozbiegu, a długość wynosi 100 cm, każdy zawodnik ma prawo do 3 prób, pozostałe przepisy jak w skoku w dal.

Rzut piłką palantową – rzuty wykonuje się w dowolny sposób prawą lub lewą ręką, z miejsca lub rozbiegu, każdy startujący zawodnik ma prawo do wykonania jednego rzutu próbnego, a następnie trzy rzuty w konkursie następujące po sobie.

Punktacja – wyniki przelicza się na punkty według tabel trójbojowych, suma osiągniętych punktów za trzy konkurencje daje ostateczny rezultat każdego zawodnika, na wynik drużyny składają się końcowe rezultaty 4 najlepszych zawodników (z 5 startujących), przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca od I do III o wyższej lokacie decyduje wynik w trójboju najlepszego zawodnika.

 

CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY

Uczestnictwo: W zawodach startują reprezentacje szkół podstawowych oddzielnie dziewcząt i chłopców,  Reprezentacja składa się z 6 uczniów/uczennic urodzonych w 2010 i młodszych.

Program zawodów:

 • bieg 60 m,
 • rzut piłką palantową (do 150 g),
 • skok (dla całego zespołu) w dal ze strefy ,
 • bieg: dla dziewcząt 600 m, dla chłopców 1000m

Bieg 60 m, skok w dal, rzut piłką palantową – zasady jak w trójboju /patrz wyżej/

Bieg 600 m i 1000 m – biegi rozgrywane będą w seriach na czas.

Punktacja – wyniki przelicza się na punkty według tabel trójbojowych, suma osiągniętych punktów za trzy konkurencje daje ostateczny rezultat każdego zawodnika, na wynik drużyny składają się końcowe rezultaty 5 najlepszych zawodników (z 6 startujących), przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca od I do III o wyższej lokacie decyduje wynik w czwórboju najlepszego zawodnika.

 

Ze sportowym pozdrowieniem

 

 

Zmiana terminu !!! Mistrzostwa Tarnowa w czwórboju lekkoatletycznym – Igrzyska Dzieci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content