LODOWISKO przy ul. Wojska Polskiego 14 czynne od 24 listopada

Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji uprzejmie informuje i zaprasza już w tą sobotę tj. 24 listopada na lodowisko sztucznie mrożone przy ul. Wojska Polskiego 14 . Lodowisko czynne w godzinach od 10.00 do 21.45.

Harmonogram Tercji :

TERCJA GODZINA SEKTOR

I

10:00 – 10:45 A

II

11:00– 11:45 B

III

12:00– 12:45 A

IV

13:00– 13:45 B

V

14:00– 14:45 A

 

  15:00 – 15:45 – czyszczenie lodu

VI

16:00 – 16:45 B

VII

17:00 – 17:45 A

VIII

18:00 – 18:45 B

IX

19:00 – 19:45 A

X

20:00 – 20:45 B

WYSOKOŚĆ OPŁAT OBOWIĄZUJĄCYCH NA LODOWISKU ZADASZONYM

Opłata dla posiadacza za korzystanie z lodowiska dla posiadacza Tarnowskiej Karty PREMIUM

L.P. Rodzaj opłaty Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne Wysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne

1.

Opłata ulgowa za 45 minutową tercję 3,50 zł  

2.

Opłata zwykła za 45 minutową tercję 5,00 zł  

Opłata dla posiadacza za korzystanie z lodowiska dla posiadających Kartę TARNOWSKIEJ RODZINY

L.P. Rodzaj opłaty Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne Wysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne

3.

Opłata za 45 minutową tercję 2,50 zł  

Opłata za korzystanie z lodowiska dla osób posiadających KARTĘ TARNOWSKIEGO SENIORA oraz emerytów i rencistów

L.P. Rodzaj opłaty Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne Wysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne

3.

Opłata za 45 minutową tercję 4,50 zł  

Opłaty za korzystanie z lodowiska:

L.P. Rodzaj opłaty Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne Wysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne

4.

Opłata ulgowa za 45 minutową tercję 4,50 zł  

5.

Opłata zwykła za 45 minutową tercję 7,00 zł  

6.

Opłata dla grup zorganizowanych z szkół‚ podstawowych, gimnazjalnych i ponad-gimnazjalnych od każdej osoby za 45 minutową tercję 3,00 zł  

7.

Opłata dla uczestnika akcji zimowej za 45 minutową tercję 1,00 zł  

Opłaty za usługi świadczone na obiekcie

L.P. Rodzaj opłaty Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne Wysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne

8.

Za wypożyczenie łyżew na 1 godzinę   4,00 zł 4,00 zł

9.

Za ostrzenie łyżew   2,00 zł 2,00 zł

Opłaty ulgowe stosuje się :

a) dla dzieci oraz młodzieży i studentów do 26 roku życia za okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej,

b) dla posiadaczy Karty Tarnowskiego Seniora oraz emerytów i rencistów, po okazaniu odpowiednio ważnej Karty Tarnowskiego Seniora lub legitymacji emeryta-rencisty.”

  1. Zwalnia się z opłat za korzystanie z lodowiska placówki oświatowe będące jednostkami budżetowymi Gminy Miasta Tarnowa tylko w przypadku prowadzenia zajęć z Wychowania Fizycznego ujętych w planach lekcji klas z poszczególnych szkół.
  2. Opłatę dla posiadaczy Tarnowskiej Karty Miejskiej „Premium” stosuje się po okazaniu ważnej Tarnowskiej Karty Miejskiej „Premium”.
  3. Opłatę dla posiadaczy Karty Tarnowskiej Rodziny stosuje się po okazaniu ważnej Karty Tarnowskiej Rodziny.
  4. Opłatę dla uczestników akcji zimowej stosuje się dla dzieci oraz młodzieży za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej.
  5. Dzieci do lat 6 korzystają z lodowiska bezpłatnie.
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony