Wysokość opłat obowiązujących na lodowisku mobilnym w Mościcach

Opłaty za usługi świadczone na obiekcie

Opłata za wypożyczenie łyżew

Wysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne
5
00
1 godzina zegarowa
 • Opłata za wypożyczenie łyżew na 1 godzinę zegarową

Opłaty za korzystanie z lodowiska:

Opłata ulgowa za korzystanie z lodowiska

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
4
50
45 minutowa tercja
 • Opłata ulgowa za korzystanie z lodowiska - 45 minutowa tercja

Opłata dla grup szkolnych zorganizowanych

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
3
00
45 minutowa tercja
 • Opłata dla grup zorganizowanych z szkół‚ podstawowych, gimnazjalnych i ponad-gimnazjalnych od każdej osoby za 45 minutową tercję

Opłata zwykła za korzystanie z lodowiska

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
6
00
45 minutowa tercja
 • Opłata zwykła za korzystanie z lodowiska - 45 minutowa tercja

Opłata dla uczestnika akcji zimowej

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
2
00
45 minutowa tercja
 • Opłata dla uczestnika akcji zimowej za 45 minutową tercję

Opłata dla posiadacza za korzystanie z lodowiska dla posiadających Kartę TARNOWSKIEJ RODZINY

Opłataza korzystanie z lodowiska dla osób posiadających KARTĘ TARNOWSKIEGO SENIORA

Z Kartą Tarnowskiej Rodziny

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
3
50
45 minutowa tercja
 • Opłata za korzystanie z lodowiska dla posiadaczy Karty Tarnowskiej Rodziny

Z kartą Tarnowskiego Seniora

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
4
00
45 minutowa tercja
 • Opłata za korzystanie z lodowiska dla posiadaczy Karty Tarnowskiego Seniora

Opłata dla posiadacza za korzystanie z lodowiska dla posiadacza Tarnowskiej Karty PREMIUM

Opłata ulgowa z Tarnowską Kartą Premium

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
4
00
45 minutowa tercja
 • Opłata ulgowa za korzystanie z lodowiska dla posiadaczy Tarnowskiej Kart Premium

Opłata zwykła z Tarnowską Kartą Premium

Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne
5
50
45 minutowa tercja
 • Opłata zwykła za korzystanie z lodowiska dla posiadaczy Tarnowskiej Kart Premium

Pozostałe informacje:

Opłaty ulgowe stosuje się :

a) dla dzieci oraz młodzieży i studentów do 26 roku życia za okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej,

b) dla posiadaczy Karty Tarnowskiego Seniora oraz emerytów i rencistów, po okazaniu odpowiednio ważnej Karty Tarnowskiego Seniora lub legitymacji emeryta-rencisty.”

 1. Zwalnia się z opłat za korzystanie z lodowiska placówki oświatowe będące jednostkami budżetowymi Gminy Miasta Tarnowa tylko w przypadku prowadzenia zajęć z Wychowania Fizycznego ujętych w planach lekcji klas z poszczególnych szkół.
 2. Opłatę dla posiadaczy Tarnowskiej Karty Miejskiej „Premium” stosuje się po okazaniu ważnej Tarnowskiej Karty Miejskiej „Premium”.
 3. Opłatę dla posiadaczy Karty Tarnowskiej Rodziny stosuje się po okazaniu ważnej Karty Tarnowskiej Rodziny.
 4. Opłatę dla uczestników akcji zimowej stosuje się dla dzieci oraz młodzieży za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej.
 5. Dzieci do lat 6 korzystają z lodowiska bezpłatnie.

Wysokość oraz zasady stosowania opłat reguluje zarządzenie Nr 447/2015 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 25 listopada 2015 r. i  zarządzenie Nr 64/2016 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z sezonowego, mobilnego lodowiska sztucznie mrożonego.

Harmonogram tercji:

 1. 9:00 – 9:45
 2. 10:00 – 10:45
 3. 11:00 – 11:45
 4. 12:00 – 12:45
 5. 13:00 – 13:45
 6. 14:00 – 14:45
 7. 15:00 – 15:45
 8. 16:00 – 16:45
 9. 17:00 – 17:45
 10. 18:00 – 18:45
 11. 19:00 – 19:45