Cennik – lodowisko mobilne

WYSOKOŚĆ OPŁAT OBOWIĄZUJĄCYCH NA LODOWISKU MOBLINYM W MOŚCICACH

Opłata dla posiadacza za korzystanie z lodowiska dla posiadacza Tarnowskiej Karty PREMIUM

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjneWysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne

1.

Opłata ulgowa za 45 minutową tercję4,00 zł 

2.

Opłata zwykła za 45 minutową tercję5,50 zł 

Opłata dla posiadacza za korzystanie z lodowiska dla posiadających Kartę TARNOWSKIEJ RODZINY

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjneWysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne

1.

Opłata za 45 minutową tercję3,50 zł

Opłataza korzystanie z lodowiska dla osób posiadających KARTĘ TARNOWSKIEGO SENIORA

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjneWysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne

1.

Opłata za 45 minutową tercję4,00 zł

Opłaty za korzystanie z lodowiska:

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjneWysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne

4.

Opłata ulgowa za 45 minutową tercję4,50 zł

5.

Opłata zwykła za 45 minutową tercję6,00 zł

6.

Opłata dla grup zorganizowanych z szkół‚ podstawowych, gimnazjalnych i ponad-gimnazjalnych od każdej osoby za 45 minutową tercję3,00 zł

7.

Opłata dla uczestnika akcji zimowej za 45 minutową tercję2,00 zł

Opłaty za usługi świadczone na obiekcie

L.P.Rodzaj opłatyWysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjneWysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne

8.

Za wypożyczenie łyżew na 1 godzinę5,00 zł

Pozostałe informacje:

Opłaty ulgowe stosuje się :

a) dla dzieci oraz młodzieży i studentów do 26 roku życia za okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej,

b) dla posiadaczy Karty Tarnowskiego Seniora oraz emerytów i rencistów, po okazaniu odpowiednio ważnej Karty Tarnowskiego Seniora lub legitymacji emeryta-rencisty.”

 1. Zwalnia się z opłat za korzystanie z lodowiska placówki oświatowe będące jednostkami budżetowymi Gminy Miasta Tarnowa tylko w przypadku prowadzenia zajęć z Wychowania Fizycznego ujętych w planach lekcji klas z poszczególnych szkół.
 2. Opłatę dla posiadaczy Tarnowskiej Karty Miejskiej „Premium” stosuje się po okazaniu ważnej Tarnowskiej Karty Miejskiej „Premium”.
 3. Opłatę dla posiadaczy Karty Tarnowskiej Rodziny stosuje się po okazaniu ważnej Karty Tarnowskiej Rodziny.
 4. Opłatę dla uczestników akcji zimowej stosuje się dla dzieci oraz młodzieży za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej.
 5. Dzieci do lat 6 korzystają z lodowiska bezpłatnie.

Wysokość oraz zasady stosowania opłat reguluje zarządzenie Nr 447/2015 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 25 listopada 2015 r. i  zarządzenie Nr 64/2016 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z sezonowego, mobilnego lodowiska sztucznie mrożonego.

Harmonogram tercji:

 1. 9:00 – 9:45
 2. 10:00 – 10:45
 3. 11:00 – 11:45
 4. 12:00 – 12:45
 5. 13:00 – 13:45
 6. 14:00 – 14:45
 7. 15:00 – 15:45
 8. 16:00 – 16:45
 9. 17:00 – 17:45
 10. 18:00 – 18:45
 11. 19:00 – 19:45

Zapraszamy serdecznie!

zobacz opis obiektuzobacz cennikzobacz inne obiekty
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony