Basen Letni na Górze Marcina czynny od 4 lipca

Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji uprzejmie informuje wszystkich klientów iz z dniem 4 lipca zostanie otwarty Basen Leni na Górze Marcina . Basen będzie czynny od godziny 10.00 do 19.00. 

 

Procedura oraz wytyczne funkcjonowania Pływalni Letniej – Tarnowskich 1, 33-100 Tarnów

 

Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie obiektu:

 1. Maksymalna liczba osób przebywających na obiekcie Pływalnia Letnia to 1200 osób – ograniczenie wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 2. Zabrania się korzystania z obiektu osobom z objawami jakiejkolwiek infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych,
 3. Wyznaczone zostają 2 metrowe odległości przed punktem kasowym oraz przebieralnią jako strefy oczekiwania,
 4. Obsługa mająca kontakt bezpośredni z klientem została wyposażona w maseczki i rękawiczki,
 5. Zamontowano i oznakowano podajniki ze środkiem dezynfekcyjnym,
 6. Wywieszono instrukcję: prawidłowej dezynfekcji rąk, prawidłowego zakładania i ściągania rękawiczek oraz maseczek,
 7. Zakrywanie ust i nosa należy odnosić do aktualnych przepisów dotyczących stosowania osłony ust i nosa w trakcie przemieszczania się po terenie otwartym, nie zaleca się zasłaniania nosa i ust podczas kąpieli,
 8. Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa ( z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania,
 9. Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycie rąk woda z mydłem oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku,
 10. Wprowadzono regularną dezynfekcje stałych elementów infrastruktury oraz powierzchni wspólnych takich jak klamki, drzwi, uchwyty, ławki, kurki baterii, poręcze, schody, powierzchnie sanitarne i wokół basenów obywać się będzie codziennie przed otwarciem obiektu oraz w ciągu dnia,
 11. Należy zachować dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie,
 12. Należy unikać zatłoczonych miejsc na terenie obiektu,
 13. Ze względów bezpieczeństwa szatnie zostają wyłączone z użytkowania,
 14. Ze względów bezpieczeństwa TOSiR odstępuje od wypożyczania leżaków,
 15. Została ograniczona ilość przebieralni i natrysków w celu możliwości zachowania dystansu społecznego,
 16. Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego (koce, leżaki, maty, ręczniki itp.),
 17. Nakazuje się aby stanowisko pracy ratowników było czyste i higieniczne. Po każdorazowej interwencji sprzęt należy poddać dezynfekcji,
 18. Należy zachować czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji o ile to możliwe.

Zapewniono zminimalizowaną obsadę kadrową z uwzględnieniem maksymalnego rozproszenia w celu ograniczenia kontaktów pomiędzy pracownikami obiektu.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony